56

Dordrecht ambitieus: duizenden woningen in Spoorzone Dordrecht staat, net als andere steden langs de ‘oude lijn’ Leiden - Dordrecht, voor een groeiopgave. De komende vier jaar komen er vierduizend woningen bij en er is plancapaciteit voor nog eens zesduizend. Het gaat om binnenstedelijke plannen, veelal langs de spoorlijn. “Wonen, werken en mobiliteit zijn factoren die elkaar beïnvloeden”, zegt wethouder Rik van der Linden (Bereikbaarheid). M et de mobiliteit zit het in beginsel al goed, met de aansluitingen op de autowegen A15 en A16 en de provinciale weg N3. De fiets- en busverbindingen zijn op orde, er is een drukgebruikte waterbusverbinding én Dordrecht is een intercity-stad. “En dan is er nog de Merwede-Lingelijn voor de verbinding richting Geldermalsen”, zegt Van der Linden. “Maar als je zoveel woningen gaat bouwen dan moet er een tandje bij, anders loopt het vast.” Weizigtpark Het stationsgebouw van Dordrecht dateert van 1872. Veel van de oude stationsfuncties zijn er verdwenen en revitalisering van het gebouw en directe omgeving is wenselijk en staat op de agenda van het Dordtse college. Een speerpunt is het aanpakken van de zuidzijde van het station. Daar ligt het Weizigtpark. Reizigers die via het park fietsend naar het station komen, hebben nu geen goede plek om hun fiets achter te laten en parkeren hun vervoermiddel op Rik van der Linden het plein. “Daardoor oogt het nu wat rommelig en daar willen we vanaf.” De plannen voor een nieuwe fietsstalling voor 1.200 fietsen zijn in een vergevorderd stadium. “Maar op deze plek komen veel functies bij elkaar: fietsers, reizigers, passanten, auto’s, P&R, omwonenden, parkbezoekers. Al die functies willen we een goede plek geven door de herinrichting van het gebied inclusief het Weizigtpark. Het is uniek dat je vanuit een station direct in het park staat. Die kracht moeten we benutten. De

57 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication