88

STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONS Stationsgebied Leiden Het Stationsgebied met Leiden Centraal is een belangrijk ov-knooppunt in de regio waar ruimte is en wordt gemaakt voor het duurzaam verdichten in een centrum-stedelijke mix van wonen, werken, ontspannen, reizen en ontmoeten. Het Stationsgebied wordt getransformeerd tot een levendige stationswijk en verbindt de historische binnenstad en het Bio Science Park met elkaar tot een samenhangend geheel. De bouw van de Lorentz door Van Wijnen & Hurks namens SyntrusAchmea is het eerste project in de herontwikkeling van het Stationsgebied. De beide woontorens zijn eind 2018 op hun hoogste punt. Na de Lorentz volgen de kavels 3 en 4 van het Rijnsburgerblok door Synchroon en De Geus met onder andere de bouw van een megabioscoop. Een belangrijke stap in het verder positioneren van het Stationsgebied is in het afgelopen jaar gezet via een samenwerkingsverband van twintig partners die op een creatieve en innovatieve manier de Leidse entree laat vergroenen en als duurzaam verstedelijkingsgebied op de kaart zet. Het stationsgebied in Leiden zal naar verwachting in 2030 volledig vernieuwd zijn. Spoorzone Gilze en Rijen De gemeente Gilze en Rijen wil toe naar een spoorzone in Rijen waar het goed wonen, werken en reizen is. Dat is vastgelegd in de Toekomstvisie Spoorzone Rijen. Daarnaast heeft ProRail van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opdracht gekregen geluidreducerende maatregelen te nemen, waardoor er minder last zal zijn van het geluid van passerende treinen in Rijen. Een planstudie moet antwoord geven op de vraag wat er moet gebeuren om de spoorzone te verbeteren en om knelpunten op te lossen. Het onderzoek was in de zomer van 2018 halverwege. De voorkeur in de planvorming op dit moment gaat uit naar een tunnel die de overgang JulianastraatStationsstraat vervangt. De tunnel is geschikt voor fietsers en voetgangers; auto’s zijn er te gast. Het middenperron moet plaats maken voor twee perrons aan iedere zijde van het spoor een. Ze zijn vanuit de tunnel bereikbaar. Zaancorridor De provincie Noord-Holland werkt sinds 2014 samen met NS, ProRail en diverse gemeenten langs de Zaancorridor - het spoor van Amsterdam naar Heerhugowaard - aan het aantrekkelijker maken van de stationsomgevingen. De samenwerking bij de Zaancorridor is een pilot op het gebied van knooppuntontwikkeling. Door de goede bereikbaarheid vanuit Amsterdam liggen langs deze corridor van dertien ov-knooppunten kansen voor woningzoekenden, bedrijven en voorzieningen. De komende jaren legt ProRail rond diverse stations langs de Zaancorridor duizenden extra fietsparkeerplaatsen aan. Station Nunspeet De Nunspeetse stationsomgeving krijgt een facelift waarbij de huidige spoorwegovergang plaats maakt voor twee afzonderlijke tunnels. Eén onderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer en één voor langzaam verkeer, inclusief een toegang tot het perron. Deze reconstructie zal de doorstroming van het verkeer aanmerkelijk verbeteren. De gemeente wil daarbij aandacht voor het doortrekken van de ‘sfeer van de Veluwe’ naar het stationsgebied – dus met respect voor de natuurlijke omgeving. Wanneer de verkeersdrukte bij het station afneemt, zal dat consequenties hebben voor het Stationsplein. De gemeente heeft het idee om het plein op te knappen. 88 - Stationslocaties 2018/2019

89 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication