13

debat- en ontmoetings-, presentatie- en belevingsruimten voor Brainport komt er een stadslobby met hotel. Verder biedt het plan ruimte voor winkels, horeca, werk-, experimenteer- en studeerruimten. Je zou dit een ‘verticale stad’ kunnen noemen. De programmering voor de gewenste levendigheid komt in handen van een curatorgroep, waarbinnen economische en culturele marktpartijen ideeën genereren en zorgdragen voor vernieuwing. We zetten verder de fijnmazige structuur van de binnenstad door op het Stationsplein, zodat bewoners en bezoekers ook hier warmte en menselijkheid ervaren. Een pleinjockey waarborgt continue dynamiek.” A-locatie De eerste vijf verdiepingen van de woontorens lijken met groene terrassen de stad en haar bezoekers tegemoet te komen. “De bebouwing en de openbare ruimte zijn op straatniveau open, flexibel en zelfs uitwisselbaar,” vervolgt Roijmans. “In de openbare ruimte, die integraal is meegenomen in het bouwplanontwerp, is plaats voor een grote verscheidenheid aan groen. Deze bomen en planten zorgen voor biodiversiteit en windbeheersing. De bestrating van het plein loopt door in de expositieruimten op het maaiveld. Technologische toepassingen in de bestrating zijn onder meer LED-lichtlijnen, die het verkeer en de voetgangersstromen in goede banen leiden. Innovatieve verlichting speelt straks ook een belangrijke rol bij uiteenlopende evenementen. Auto’s parkeren verder ondergronds en ook de fietsenkelder krijgt een aanzienlijke uitbreiding. Een fietsrotonde met lichtwaterval biedt toegang tot deze kelder, met het bestaande standbeeld van Anton Philips als prominent middelpunt.” Team Amvest won op basis van een ruimtelijk en programmatisch ontwerp met een serieus aandeel sociale woningbouw, een goede aansluiting op de omgeving, uitzicht op een gedegen interactie met de stad en - als laatste - het grondbod. Architectenbureau Powerhouse Company tekende voor het ontwerp in samenwerking met Zones Urbaines Sensible (ZUS). Roijmans: “In de werkgroep van beoordelaars hadden niet alleen deskundigen, betrokken ministeries, spoororganisaties en de Provincie zitting, maar ook vele belanghebbenden, waaronder omwonenden, ondernemers en andere gebruikers. De participatie in het kader van de planontwikkeling start met een Open Dag in het najaar van 2017. Met deze herontwikkeling zijn honderden miljoenen euro’s gemoeid. Eind 2019 gaat de eerste schop de grond in.” Aanhaken Aan de noordkant van het station ontstaat de nieuwbouw voor de Rabobank en gaat het Rijksvastgoedbedrijf voor diverse Rijksdiensten een langjarige huurovereenkomst aan met OVG Real Estate. “Het gaat hier om duurzaam hergebruik van het voormalige Rabobankkantoor,” zegt Roijmans. “Ook het busstation verdient vernieuwing en uitbreiding. Samen met de omgeving bekijken we hoe de TU/e Campus ruimtelijk en programmatisch beter kunnen verbinden met de stationsomgeving en binnenstad. Veel bedrijven haken al aan; zij willen meedoen met deze ontwikkelslag.” Duurzame transformatie Al vóór de eeuwwisseling maakte de gemeente Eindhoven een begin met een reeks van duurzame transformaties. Depla: “Dankzij Philips zijn wij in het bezit van een scala aan kansrijk Stationslocaties 2017/2018 - 13 Het ontwerp vangt het unieke karakter van Eindhoven in een krachtig beeld met drie torens. monumentaal erfgoed met een rijke historie. Zo behouden wij gebouwen zoals de Lichttoren, ooit één van de eerste grote productievestigingen van Philips, maar ook De Witte Dame en De Admirant voor de toekomst via restauratie en innovatieve vernieuwingen. Wij stimuleren doordachte invulling van deze panden met alternatieve functies, die voldoen aan de behoeften van vandaag en morgen.” Naast gebouwen gaat het ook om grote, vrijgekomen oude Philipsterreinen. Depla: “Via transformatie zetten we die in voor de ontwikkeling van nieuwe, dynamische stadswijken. Projectontwikkelaars en beleggers zijn welkom in Eindhoven. Wij bieden veel inbreidingsmogelijkheden en zijn vooral op zoek naar partners die openstaan voor innovaties en willen investeren op eigen risico, met name in kansen. Belangrijk is ook dat deze partners bij woonfuncties insteken op duurzaam te behouden middeldure huurwoningen. Samenwerking staat voorop. Eindhoven heeft van oudsher een uitvindersklimaat, gericht op toptechnologie en design. Je moet hier komen om te blijven, om te halen en te brengen, en om mee te doen en mee te delen.” << www.eindhoven.nl Het Stationsplein wordt een samenspel van licht, water, projecties, beplanting en geluid, dat op elk uur van de dag een andere sfeer biedt.

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication