21

onnodig te laten ‘vollopen’. Daarom zijn diverse onderzoeken onmisbaar. Zo geeft een gedetailleerde verkeersmodeanalyse van de vervoersstromen een doorkijk naar de stadsbrede bereikbaarheidseffecten. Via een analyse van de totale parkeeropgave verkennen we de mogelijkheden van innovatieve parkeeroplossingen. De Spoorzone krijgt een transferium nabij het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Willemspoort. Dit transferium opent in het voorjaar van 2018.” De buurt Willemspoort kreeg als alternatief voor een simpele geluidswal al een collectieve, groen ogende ’carport’ met zonnepanelen en oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s. Logister: “We blijven nadenken en experimenteren, ook als het gaat om korte, slimme fietsroutes en andere faciliteiten. Via participatieprocessen achterhalen we de wensen.” De gemeente ‘s-Hertogenbosch en de Nederlandse Spoorwegen (NS) delen de ambitie om het station zo toekomstbestendig mogelijk te maken. “Zo moet er een oplossing komen voor de steeds drukker wordende passerelle. We weten ook dat de toekomstige ontwikkelingen vragen om meer ruimte bij het station voor de fiets, de bus en de ‘Kiss & Ride’. Goede bereikbaarheid met de daarbij behorende voorzieningen zien wij als de sleutel voor het verwezenlijken van onze ambities,” aldus Logister. Gezamenlijke aanpak “Met de herontwikkeling van de Spoorzone willen we wonen, werken en onderwijs bijeen brengen. Dat is dé volgende stap op de gemeentelijke agenda. We hebben hierover overleg gepleegd met lokale ondernemers, de diverse kennisinstituten en wijkcentra. Samenhang en wisselwerking tussen de diverse publiekstrekkers kunnen de potentie van deze wijk als geheel ten volle benutten. Daar waar nog geen concrete ontwikkelende partijen actief zijn, biedt de gemeente ruimte voor interventies, waar met weinig middelen rauw en ‘edgy’ pioneren mogelijk is. Deze broedplaatsen binden nieuwe partijen aan de stad,” volgens de wethouder. Ontwikkelaars die mee willen denken over de toekomst van ’s-Hertogenbosch en kansen zien voor nieuwe concepten in de Spoorzone worden uitgedaagd met een voorstel te komen. << Toplocatie: Grasso complex Met de herbestemming en restauratie van het monumentale fabriekscomplex Grasso maakt de gemeente ’s-Hertogenbosch een nieuwe stap in de Spoorzone, die een visitekaartje vormt voor de stad. Het nabij het trein- en busstation gelegen industriële erfgoed wacht een stedelijke toekomst vergelijkbaar met die van de De Gruyterfabriek, zij het dan als multitenant gebouw voor startende en groeiende ondernemers in de informatietechnologie. Grasso krijgt in eerste instantie een tijdelijke parkeerinrichting op de langtong Industriehaven. Projectontwikkelaars met duurzame ideeën zijn welkom. Naar schatting vergen de plannen een investering van vier miljoen euro. Stationslocaties 2017/2018 - 21

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication