49

verhuurd”. De vloeroppervlaktes variëren van 150 tot meer dan 1000 m2 . Sommige bedrijven zijn nog bezig met de inrichting, andere draaien al volop. Op de vijfde verdieping zitten Koen Parie en zijn collega’s zelf. Op de 1e verdieping zijn 80 flexwerkplekken gerealiseerd. Er is ook zwaar ingezet op verduurzaming van het gebouw. Het kantoorpand heeft nu energielabel A. Knooppunt Het stationsgebied van Deventer is een belangrijk knooppunt in de stad en de regio Stedendriehoek, mede ook door de directe aansluiting op de spoorverbinding Amsterdam - Berlijn en directe verbindingen met grote Nederlandse steden. Dagelijks stappen ruim 18.000 mensen in en uit de trein op het Deventer station. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren met 30 procent stijgt. Deze ontwikkelingen zijn niet los te zien van bijvoorbeeld de gestage groei van IT-bedrijf Topicus en de modernisering van het hoofdkantoor van Witteveen en Bos pal aan de overkant van het stationsplein. << Kennisboulevard en rode loper Gemeente, provincie en Rijk investeren fors in de verbetering van de verbinding met de binnenstad en de zogenaamde kennisboulevard. In oktober is de nieuwe brug van het station naar de binnenstad klaar. Daarna start de herinrichting van het gebied tussen De Leeuwenbrug en de Deventer Schouwburg en het Churchillplein. De voetgangersoversteek bij het stationsplein wordt een brede overgang. Zo ontstaat de Rode Loper: een aantrekkelijke route voor voetgangers en fietsers tussen het station en de binnenstad. In het najaar verdwijnt de knik in het Churchillplein, waardoor het kruispunt overzichtelijker en veiliger wordt en de doorstroming voor het openbaar vervoer en alle andere verkeer verbetert. In dit gebied, ook wel de Groene Wal genoemd, komen veel bomen. Dit wordt een groene schakel tussen het Rijksmonumentale Rijsterborgherpark en de Buitengracht. Ook voor voetgangers verbetert de verbinding met de kennisboulevard waarvan onder andere Saxion Hogeschool, ROC Aventus en de vele vooraanstaande ingenieursbureaus en IT-bedrijven deel uitmaken. Stationsomgeving Gemeentelijk projectmanager Spoorzone René Huls: “De gemeente Deventer, Provincie Overijssel, Rijk, ProRail en NS hebben besloten dit gebied geschikt te maken voor de toekomst zodat het veilig, goed bereikbaar en aantrekkelijk is voor gebruikers en voor de aanwezige en nieuw te vestigen bedrijven en instellingen. Zo zijn een derde perron en een hypermoderne fietsenstalling gerealiseerd, is het monumentale stationsgebouw gerestaureerd, zijn er horecavoorzieningen gekomen en is het busstation vernieuwd. De realisatie van de Groene Wal en de herinrichting van het Churchillplein zijn gestart. Als alles volgens planning verloopt is eind 2018 het hele project in het stationsgebied klaar. Genoeg redenen om van 2018 een feestelijk jaar te maken”. René Huls, projectmanager gemeente Deventer M 06 51455675 mjpm.huls@deventer.nl De Leeuwenbrug Deventer 0570 612243 info@deleeuwenbrug.nu Stationslocaties 2017/2018 - 49

50 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication