65

LOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES Utrecht Leidsche Rijn Het station Utrecht Leidsche Rijn ligt in het nieuwe centrumgebied van het Utrechtse stadsdeel langs de A2. Op deze locatie komen wonen, werken, winkelen, recreatie en onderwijs samen. De twee nieuwe Rivoli-kantoren van 4.000 en 5.000 m2 geven het centrumgebied de allure die het verdient. Ze lenen zich voor alle kantoorconcepten, van meer traditioneel tot volledig ingericht voor het Nieuwe Werken. De kantoorruimten zijn eenvoudig te splitsen of juist te koppelen. Onder het kantoorcomplex liggen de expeditiestraat en de parkeergarage. Poort van Hoorn De Poort van Hoorn is hét mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag maken duizenden fietsers, automobilisten, bus- en treinpassagiers, wandelaars, bezoekers en dagjesmensen gebruik van het stationsgebied. De gemeente werkt inmiddels aan de versterking van het gebied. De bereikbaarheid wordt verbeterd en vervoersstromen worden beter op elkaar aangesloten. Door het parkeren aan de noordkant van het station te concentreren maakt Hoorn op strategische plekken in en aan de rand van de binnenstad ruimte om meer kwaliteit toe te voegen, en ‘de rode loper’ naar de binnenstad uit te rollen. Over een paar jaar moet het gebied een blikvanger krijgen in de vorm van een ruim 55 meter hoge woontoren aan de noordkant. Spoorzone Noord Gouda Het plangebied Spoorzone Noord bij station Gouda heeft veel ontwikkelpotentie vanwege de goede ov-bereikbaarheid, de nabijheid van de snelwegen A12 en A20, P+R-faciliteiten en de historische binnenstad op loopafstand. De Spoorzone Noord is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een aantrekkelijk stedelijk gebied met gemengde functies. Er is in toenemende belangstelling van ontwikkelaars voor de grond naast NS-station Gouda. Er is nog één plot beschikbaar van circa 4.300 m2 die ontwikkelmogelijkheden biedt voor kantoren, een hotel en commerciële functies. De gemeente wil ook wonen en maatschappelijke bestemmingen mogelijk maken. Het gebied kenmerkt zich door aansprekende architectuur op een gezichtsbepalende locatie. De gemeente gaat marktpartijen uitnodigen om voorstellen te doen voor de verdere ontwikkeling. Stationsgebied Dordrecht De regio Drechtsteden wil haar sociaaleconomische positie in de zuidelijke Randstad versterken. Een onderdeel van de ruimtelijk-economische groeistrategie is het verdichten en versterken van het bestaand bebouwd gebied rond openbaarvervoerknopen. De bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van ov-knooppunten zijn daarbij een belangrijke voorwaarde. De belangrijkste knoop is het centraal station van Dordrecht. Gesprekken met verschillende overheden, NS, ProRail, private partijen, eigenaren, ondernemers, maatschappelijke instellingen en bewoners in het gebied hebben geleid tot een gedeeld toekomstperspectief dat is vastgelegd in de Koersnota stationsgebied Dordrecht. De doorontwikkeling van het stationsgebied staat op de agenda en zal de komende jaren in samenspraak met betrokken partijen zijn beslag krijgen. Stationslocaties 2017/2018 - 65

66 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication