68

STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONS Spoorzone Delft Het oude, kenmerkende treinviaduct in de binnenstad van Delft maakte in 2015 plaats voor een ruim twee kilometer lange spoortunnel met ondergronds station en ruimte voor vier sporen. Bovenop het station is een nieuw stadskantoor gebouwd. Op de vrijgekomen ruimte verrijzen nu woningen en kantoren. Het eerste deel van het stadskantoor met daarin de stationshal en het ondergrondse station zijn in gebruik genomen. Er wordt nu gebouwd aan het tweede deel van het stadskantoor, met daarin de publiekshal en overige kantoorruimtes. Tegelijkertijd komen er een (ondergrondse) parkeergarage en fietsenstallingen en ontstaat er ruimte voor de realisatie van een nieuw stadsdeel (Nieuw Delft) met grachten en groen. Spoorzone Delft is een samenwerking tussen de gemeente Delft en ProRail. Ter voorbereiding op Programma Hoogfrequent Spoorvervoer wordt nog gebouwd aan een tweede spoortunnel die eind 2017 casco gereed is. Over zes jaar moeten de eerste treinen door de tunnel rijden. Centraal Station Hilversum Hilversum streeft naar een aantrekkelijk, economisch sterk en goed bereikbaar centrum. Afgelopen jaren heeft Hilversum hier, samen met marktpartijen, volop in geïnvesteerd met onder meer de vernieuwing van het Marktplein en het Hilvertshof. De volgende stap is om van het stationsgebied een waardige en groene entree te maken die past bij Hilversum Mediastad. Afgelopen jaar is gewerkt aan het stedenbouwkundig plan. Het doel is van het Stationsplein een levendig gebied te maken waar ruimte is voor wonen, winkels, kantoren en horeca. De barrières tussen het station en het centrum worden opgeheven, zodat de bezoeker direct merkt dat hij in het centrum is en op een logische wijze zijn weg vindt. Er komt nieuwe hoogwaardige bebouwing op het stationsplein, die aansluit bij de Hilversumse schaal en sfeer. Groen zal een centrale rol krijgen in de openbare ruimte. Daarbij wordt ook gekeken hoe de bereikbaarheid met de auto verbeterd kan worden. Eind 2017 wordt het stedenbouwkundig plan gepresenteerd aan de gemeenteraad. Evaluatie Zaancorridor De provincie Noord-Holland werkt samen met NS, ProRail en de gemeenten langs de Zaancorridor - het spoor van Amsterdam naar Heerhugowaard - aan het aantrekkelijker maken van de stationsomgevingen. De samenwerking bij de Zaancorridor is een pilot op het gebied van knooppuntontwikkeling. Begin 2017 zijn na een evaluatie de lessons learned in kaart gebracht. Een van de belangrijkste lessen is dat bij start van de samenwerking moet worden gezocht naar de raakvlakken tussen schaalniveaus en partijen, want ‘knooppuntontwikkeling is een ingewikkeld proces is dat zich afspeelt op meerdere schaalniveaus’. Per corridor moet verder kritisch worden gekeken naar welke partijen in welke fase nodig zijn en voor welke zaken. Een andere conclusie is, dat bij de start van de samenwerking de gezamenlijk opgave, urgentie, doelstellingen en rolverdeling expliciet benoemd moeten worden. Het overzicht van de lessen en aanbevelingen staat in het rapport ‘Lessons learned Zaancorridor’ dat te downloaden is van www.noord-holland.nl\ovk. Arnhem Centraal Met het nieuwe station, ontworpen door Ben van Erkel en geopend eind 2015, is Arnhem een bijzonder gebouw rijker qua architectuur én gebruiksvriendelijkheid. De Gelderse hoofdstad kreeg een nieuw station omdat er de komende jaren veel meer reizigers worden verwacht. De aanleg van extra sporen en perrons enkele jaren geleden heeft ervoor gezorgd dat de capaciteit kan groeien op de spoorlijnen naar Utrecht, Nijmegen, Zutphen én naar Duitsland. De nieuwe stationshal vormt de kroon op de vernieuwing van het stationsgebied, die ook de bouw van kantoren, winkels, fietsenstallingen, een nieuwe megabioscoop, de Zypse Poort en het Willemsplein en Willemstunnel omvat. De al langer bestaande kantoorpanden Parktoren en Rijntoren zijn onderdeel van het vernieuwde Centraal Station, dat past in het glooiende landschap van de stad. 68 - Stationslocaties

69 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication