22

Amstel III, grootstedelijke gebiedsontwikkeling Amstel III, waar SPOT toe behoort, is een grootstedelijk gebiedsontwikkelingsproject in Amsterdam Zuidoost. Het is samen met de ArenAPoort het derde werkgebied van de hoofdstad waar dagelijks 26.000 mensen aan de slag gaan. Amstel III transformeert de komende jaren van een gebied waar alleen wordt gewerkt in een levendige stadswijk waarin zowel gewoond, gewerkt als gerecreëerd wordt. Ook hotels en scholen krijgen hun plaats in Amstel III. Verder horen er toegankelijke openbare voorzieningen en een kwalitatief goede openbare ruimte bij. in baksteen worden uitgevoerd – we gaan er geen spiegelpaleizen van maken. We gaan ook variëren in woontorens en kleinere appartementengebouwen. Verder zal de openbare ruimte in het gebied kwalitatief hoogwaardig en goed toegankelijk zijn en uitnodigen tot sport en recreatie. SPOT Amsterdam is letterlijk dé ideale plek in Amsterdam om te wonen, werken en ondernemen.” Planning COD en DUQER denken nog ruim een half jaar nodig te hebben om de procedure voor de omgevingsvergunning af te ronden. Daarna knippen ze het project op in drie fasen. Voor elke fase staat een realisatietijd van circa drieënhalf jaar. In het derde kwartaal van 2023 is de eerste oplevering gepland. << 22 - Stationslocaties 2019/2020 Amstel III ligt in het gebied langs het spoor tussen de Amsterdam ArenA en het Amsterdam UMC (locatie AMC) met de metrostations Bullewijk en Holendrecht als toegangspoorten. Amstel III bestaat uit twee type gebieden: een klassiek bedrijventerrein langs de A2 waar onder meer automotive ondernemingen gevestigd zijn, en een transformatiegebied in de kantorenzone. Hier worden naast de al bestaande studentencampus Blue-Gray meer woningen gerealiseerd. Op het bedrijventerrein komen geen woningen. Amsterdam zet daar in op behoud van en ruimte voor bedrijvigheid. In 2011 is besloten om Amstel III te transformeren naar een gemengd woonen werkgebied. Tot 2027 worden er circa 5.000 woningen gebouwd. In de periode 2027-2040 kunnen er nog 10.000 woningen bijkomen. Meer info? www.SPOTamsterdam.nl

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication