29

om creativiteit te bevorderen, in hoog tempo kennis te vergaren, technologische oplossingen te ontwikkelen en deze sneller te vermarkten. We willen met multidisciplinaire teams vlot van kennis-naar-kunde-naar-kassa op een inspirerende research locatie. Broedplaatsen zien wij als de humuslaag onder een welvarende economie. Ook daarmee kunnen we onze (inter) nationale concurrentiepositie gestaag verbeteren.” Versnellen woningbouw Voldoende woonaanbod is voor dit alles een belangrijke voorwaarde. Daarom hebben het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en de Provincie Noord-Brabant, aansluitend op de Brainport Nationale Actieagenda, afspraken gemaakt met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om de woningbouw te versnellen. Roijmans: “De deal omvat ook de beschikbaarheid van voldoende betaalbaar aanbod en de aanpak van excessen. De versnelling moet - met een toename van zo’n 3.000 stuks per jaar - in 2024 leiden tot 27.000 nieuwe woningen. Ook is binnenkort de oplevering van 1.000 tijde lijke woningen gepland. Het Rijk ondersteunt de Woondeal met € 750.000,- voor onderzoek en pilots. Zo wordt onder meer bekeken of projecten gebruik kunnen maken van bijzondere regels, waarmee we tijdswinst kunnen boeken.” De woningbouwopgave voor Eindhoven is nieuwbouw van zo’n 40.000 woningen tot 2040. “Daarvan moet het grootste deel vóór 2027 klaar zijn,” zegt Roijmans. “We staan dus voor grootschalige verdichting in de binnenstad. Realisatie binnen de Spoorzone gebeurt vooral in de centrumgebiedsdelen Strijp-S, Emmasingelkwadrant, Stadionkwartier en in EIK XL.” Stationsgebied | Copyright: © Your Captain Luchtfotografie Jos Roijmans Yasin Torunoglu Yasin Torunoglu, wethouder Wonen en Ruimte: “Iedereen die denkt een bijdrage aan onze opgaven te leveren is van harte welkom in Eindhoven. Onze stad groeit en is groot geworden door samenwerking tot in de haarvaten van onze stad. We zoeken dus partijen die ook onderdeel van Eindhoven willen worden. Die niet alleen komen om te halen maar ook om te brengen, en vooral om te blijven.” De partijen zetten verder in op het terugdringen van woonoverlast, ondermijning en de aanpak van slecht verhuurderschap. Daarnaast zijn middelen gereserveerd voor samenwerking aan een integrale leefbaarheidsaanpak. Het Rijk stelt € 150.000,beschikbaar voor innovatieve concepten met bijvoorbeeld 3D geprinte woningen, duurzame transformatie, of het Brainport Smart District, een slimme wijk waar nieuwe technieken op het gebied van vervoer, duurzaamheid en energieopwekking worden toegepast. Rabo transformatie Student Hotel Busstation Neckerspoel District E Vodafone Ziggo Fietsenstalling Edge KPN Stationslocaties 2019/2020 - 29

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication