3

Voorwoord Voor u ligt weer een prachtig exemplaar van Stationslocaties in Nederland. Een magazine dat in samenwerking met alle bij stations betrokken partijen wordt gemaakt. Deze uitgave toont hoe we gezamenlijk staan voor de opgaaf rond stationslocaties. Want stationsgebieden vragen aandacht, zeker in de huidige tijd. De kwaliteitssprong van onze stations in de afgelopen jaren en de steeds hogere frequentie van treindiensten werpt zijn vruchten af. De reizigersaantallen groeien, stations groeien uit tot levendige stadsdelen waar je meer doet dan de trein of bus nemen. En dat is wat de huidige tijd vraagt. Samen met ontwikkelingen als verdere verstedelijking en verdichting rondom stations, klimaatverandering en duurzaamheid vormt dit de uitdaging voor de toekomst. Een uitdaging die vraagt om flexibeler en slimmer worden, anders samenwerken en aandacht voor innovatie. Ik krijg energie van die gedachte en de samenwerkingsrelaties die we opbouwen met andere publieke en private partijen. De ervaringen die ik dit jaar opdeed met het inspiratiemagazine Station NXT was daar een mooi voorproefje van. Samen met ontwerpers, startups en studenten hebben we nagedacht over het Station van de Toekomst. Met een andere bril kijken. Zo zaten we recent in Parijs; om te leren van de situatie aldaar. Think big! Bij deze manier van werken hoort een visie voor de toekomst. Een aanpak die ruimte biedt voor alle partijen. Alleen zo kan voor iedere stationslocatie het juiste, unieke plan ontstaan. Hier wil ProRail graag het voortouw in nemen. Samen met alle betrokken stakeholders bouwen we momenteel aan een Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040, aan een Omgevingsvisie die past binnen de Nationale Omgevingsvisie van het Rijk en aan een visie op het bouwen naast en over het spoor. Om vervolgens concreet met elkaar aan de slag te gaan. In dit magazine zijn stakeholders aan het woord over hun ambities, hun dromen en hun dilemma’s. Zo ook ProRail, vanuit de gedachte dat we samen met u vorm kunnen geven aan die prachtige stationslocaties van Nederland. Ik nodig u van harte uit om hiermee aan de slag te gaan en wens u veel leesplezier! Astrid Bunt, directeur Stations bij ProRail Stationslocaties 2019/2020 - 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication