34

Stad van de toekomst Art impression: West 8 Urban Design & Landscape Architecture Art impression: West 8 Urban Design & Landscape Architecture NOVI moet het startpunt zijn van een nieuwe manier van werken de steden. We moeten sowieso meer gebiedsgericht kijken: wat is er op een bepaalde plek nodig? Pas als je daarop een antwoord hebt, kun je de juiste projecten bedenken. Daarbij moeten we wel reëel zijn; het zijn soms ingewikkelde locaties om te ontwikkelen en als de grondprijzen of de bouwkosten hoger uitvallen dan elders dan kunnen we als Rijk een bijdrage leveren vanuit de nieuwe investeringsimpuls voor woningbouw, die op Prinsjesdag is gelanceerd.” Meer integratie Februari volgend jaar wordt de eerste NOVI definitief en stopt het werken daaraan in een apart programma. “Maar het is een permanent proces. Daarom publiceren we ook online en niet in een boek. Het plan is dat vanaf 2021 de NOVI ieder jaar in juni kan worden aangepast als nieuwe ontwikkelingen en inzichten daarom vragen.” NOVI moet het startpunt zijn van een nieuwe manier van werken, te beginnen met een goede samenwerking tussen de ministeries, zegt Reiding. “Op dit ministerie gaan we bijvoorbeeld over wonen, maar niet over natuur of mobiliteit. Mijn hoop is dat de NOVI zorgt voor een bepaalde manier van denken en werken die zorgt voor meer integratie. Dat geven we straks handen en voeten met een uitvoeringsagenda. Kijk, een wet en een 34 - Stationslocaties 2019/2020 visie veranderen de wereld niet, wel het besluit om iets te gaan doen.” “Je kunt niet meer in je eigen tuintje blijven zitten. Je moet over de schutting kijken, of die zelfs helemaal weghalen. Maar je moet realistisch zijn: niet iedereen heeft zin in een gemeenschappelijke tuin. Dat maakt het wel uitdagend. Dat gezegd hebbende: er zijn al partijen die op het juiste spoor zitten, kijk maar naar het Rhapsodyplan in Amsterdam, het Moreelsparkplan in Utrecht of de plannen voor Den Haag. Projectontwikkelaars zijn er al volop mee bezig. Het is elkaar stimuleren en aanjagen. Ik hoop dat marktpartijen ons verrassen met mooie en vernieuwende plannen met aandacht voor bereikbaarheid, duurzaamheid en groen. Slimme en geïntegreerde plannen die het verschil maken voor een toekomstbestendige stad. Om dat te realiseren moeten de ministeries met provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven samenwerken. Daarbij moeten we telkens de verbinding leggen met de lokale situatie. Als we dat proces voor elkaar krijgen maken we van de NOVI een succes.” << Meer informatie op: denationaleomgevingsvisie.nl

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication