37

Station Lansingerland-Zoetermeer. Architect station: Jeroen Eulderink (Arcadis); landschappelijk masterplan: Luc Veeger (Arcadis) gebieden. “Enerzijds verbeteren we daarmee het aanzicht van de nieuwe stadsentrees,” zeggen zij. “Anderzijds zetten we bomen en struiken strategisch in om fijnstof te reduceren, zomerse hitte tussen hoge gebouwen in de verdichte stationsgebieden te verminderen en de kans op wateroverlast bij extreme regenval te verkleinen. Niet slechts duurzaam, maar ook klimaatadaptief ontwerpen is tegenwoordig dé grondslag voor een goed leefklimaat en sociaal en economisch welbevinden.” Ook van de natuurlijke daglichttoetreding maken de architecten graag gebruik. De wederopbouw van de nu tweezijdig hoogwaardige stadsentree van bijvoorbeeld Station Eindhoven munt uit in daglichttoetreding, duurzame verlichting en het vooralsnog ongeëvenaarde aantal van bijna 2.000 zonnepanelen op het monumentale stationsdak. Historische onderdelen zijn bovendien in oude luister hersteld. De nieuwe reizigerspassage, die tot stand kwam via een niet alledaagse, ondergrondse operatie in het hart van de stad, kenmerkt zich door een sterk verbeterde toegankelijkheid, reizigersvoorzieningen en een speciale lichttechniek. Dit ontwerp van Veeger is opgenomen in de jaarlijkse route van Glow, het lichtkunstfestival van Eindhoven. Met de restauratie van het monumentale station ontwikkelt het stationsgebied zich tot een fascinerende, stedelijke omgeving met groeiende aantrekkingskracht op investeerders. Nieuwe woningen, kantoren en retail rondom het station sluiten aan op het bestaande centrum. Nu het spoor geen barrière meer vormt, is er een hoogwaardige interwijk verbinding ontstaan. Veeger: “Het benutten van dit type spoorcomplexen in binnensteden biedt ultieme kansen voor de ontwikkeling van duurzame landschappen voor wonen en werken tot en met ‘urban farming’.” Station en nationaal park “Om bij te dragen aan een blijvende vitaliteit richten we nieuwe stations en uitbreidingsBeate Vlaanderen Luc Veeger locaties bij voorkeur ook klimaatbestendig en dus waterrobuust in,” vervolgt Veeger. “Zo zijn Station Driebergen-Zeist en de directe omgeving, die beide nog in aanbouw zijn, een goed voorbeeld van een toekomstbestendige stations locatie. De locatie grenst aan een Natura 2000 gebied en vier monumentale landgoederen. Voor de inwoners is deze groene OV-locatie eigenlijk een ‘stationslandgoed’ met een aangenaam stationsplein tussen andere, bosrijke landgoederen. De waterberging is geïntegreerd in een verdiepte, betonnen bak Stationslocaties 2019/2020 - 37

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication