40

Micheline Zeenni Martijn Duits meer het gevolg. Integraliteit en een doeltreffende visie op een plezierige verblijfsplek en een goed woon-werkklimaat is dus van het grootste belang voor onze opdrachtgevers.” Internationale uitdagingen Naast alle nationale successen zijn Zeenni en haar collega’s ook aan de slag met internationale stations(gebieden). Zo is Arcadis door Beliris aangesteld om de uitbreiding van de Brusselse metro in goede banen te leiden. Dit omvangrijke mobiliteitsproject omvat het aanpassen van de bestaande tramlijn naar een premetro, maar ook een 5 kilometer lange, automatisch geëxploiteerde uitbreiding, zeven nieuwe stations en een onderhouds- en parkeerplaats voor de metrovoertuigen. Buiten Europa is Arcadis in Australië betrokken bij het de uitbreiding en renovatie van Sydney Central Railway Station, een monumentaal treinstation aan de zuidzijde van het centrale zakendistrict van de stad Sydney. Dit station bezet een positie op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. In de Verenigde Staten maakt Arcadis zich sterk voor de duurzame vernieuwing van één van de belangrijkste treinstations in Silicon Valley. Werken in exploitatie Essentieel voor het continu goed functioneren van een OV knooppunt is ook het kunnen vinden van praktische oplossingen tijdens de werkzaamheden, volgens Martijn Duits, project- en accountmanager Stations van Arcadis. “Treinreizigers mogen zo min mogelijk overlast ondervinden van de verbouwingen,” stelt Digital twin Sterk in opkomst in de vergaande digitalisering is de ‘digital twin’. De digital twin is een set van virtuele informatieconstructies die een potentieel of daadwerkelijk gebouw in volledigheid beschrijft. In deze virtuele multidimensionale presentatie van een (toekomstig) gebouw, kan ieder onderdeel worden bevraagd naar zijn status en informatie oproepen die samenhangt met dit onderdeel. Slimme analyses zorgen niet alleen voor bezuinigingen op operationele kosten, maar hebben ook de potentie de belevingswaarde van de eindgebruiker te vergroten. hij. “Zij moeten hun reis probleemloos kunnen voortzetten en gemakkelijk kunnen overstappen op aanvullend vervoer en andersom. Ook moeten hun lokale reisdoelen goed bereikbaar blijven. Reizigers mogen verwachten dat een station te allen tijde een goede verbinding heeft met de stad. Dat is bovendien een kernwaarde voor bedrijven en onderwijsinstellingen. Om daaraan tegemoet te komen zijn soms ingenieuze, tijdelijke ingrepen nodig. In het zoeken naar en vinden van haalbare oplossingen voor deze bijbehorende vraagstukken zijn wij intussen ervaren.” “Onze kracht is dat we altijd zorgen voor voorspelbaarheid en alternatieven,” vervolgt Duits. “Leefbaarheid is tijdens iedere fasering van de (ver)bouw net zo belangrijke als in de eindsituatie. En vooral die leefbaarheid willen partijen naar een hoger niveau tillen. Dat lukt mede met nieuwe, kwalitatieve voorzieningen, waaronder niet alleen groen en logische wandelpaden, maar ook de juiste winkels.” Stadsentree De stations van nu onderscheiden zich aanzienlijk ten opzichte van de soms buiten de binnenstad gelegen oude stations. “Vroeger ontwikkelden steden zich rond rivieren. Later Cruciale trends Arcadis lanceerde recentelijk, in samenwerking met Eurima, een rapport dat inzoomt op vijf cruciale trends die de gebouwde toekomst van Europa gaan bepalen. Deze trends, klimaatverandering, grondstoffen schaarste, veranderingen in bevolking, verstedelijking en focus op gezondheid, zijn mede gestoeld op de factoren (digitale) technologie, financiën en beleid, en regelgeving. De uiteengezette visie, die is bedoeld om beleidsmakers en bedrijfsstrategen te inspireren, berust op acht pijlers. Gebouwen worden klimaatbestendig, circulair en deconstructabel. Ze leveren energie, zijn cognitief en flexibel in gebruik. Prestatie wordt daarbij een belangrijk focuspunt. Gebouwen gaan een gezonde levensstijl ondersteunen en maken werken en wonen in een 24-uurs economie mogelijk. Het rapport behandelt de mijlpalen 2050 en 2030. 40 - Stationslocaties 2019/2020 werden dat kerken en weer later ontwikkelden steden zich rond de Bijenkorf, V&D en Hema. Tegenwoordig zie je dat steden zich ontwikkelen rondom stations; goed bereikbaar en in de nabijheid van voorzieningen. Het stationsgebied is niet alleen een moderne vervoersknoop, maar ook een bestemming, een plek waar mensen elkaar ontmoeten. In de stad zelf heeft het station eveneens een verbindende functie tussen twee stadsdelen, die het spoor van elkaar gescheiden houdt. De combinatie van mobiliteit, voorzieningen, wonen en werken maakt het stationsgebied tot een modern stadshart, aldus Duits.” <<

41 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication