51

Jac Huijsmans van MRP Development en Niek Smook van VORM Ontwikkeling. we in op minder autobewegingen en stijgend gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. Dat is zelfs een speerpunt. Naast prangende milieuaspecten, mag omwille van de leefbaarheid en de economie het wegennet niet dichtslibben. Ook de infrastructuur kent z’n beperkingen. Daarop ziet de gemeente streng toe. Daarom willen we voorzien in omvangrijke, inpandige fietsenstallingen. Verder kunnen nieuwe mobiliteits concepten perspectief bieden.” Voorzieningenrijk Huijsmans en Smook hebben voorafgaand aan nieuwe vervoervoorzieningen het voorzieningenniveau op andere vlakken, waaronder faciliteiten voor kinderdagopvang, al positief kunnen verbeteren. “Hiervoor komen zichtbaar luxueuze, aangename voorzieningen in de plaats,” zeggen zij. “We stemmen onze totaalplannen zorgvuldig af met alle stakeholders, inclusief de bewoners van het naastgelegen Bezuidenhout. Het is onze ambitie om zo veel mogelijk knelpunten weg te nemen. Daartoe verdiepen we ons grondig in mogelijke alternatieven. Dat zien we ook als een uitdaging. We zijn niet alleen in gesprek met omwonenden en overheden, maar ook met Spoorse partijen, zoals NS, ProRail, HTM, de concessiehouders in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De gemeente Den Haag heeft hierbij de rol van regisseur.” Huijsmans en Smook schakelen op zowel gemeentelijk als provinciaal niveau en brengen alle betrokken partijen samen om te komen tot breed gedragen, duurzame oplossingen voor het voorliggende binnenstedelijke vraagstuk. << Meer informatie: MRP Development Jac Huijsmans MSc MSRE, projectontwikkelaar 085 - 017 0019 jac.huijsmans@mrpdevelopment.nl www.mrpdevelopment.nl VORM Ontwikkeling Ir. Niek Smook, ontwikkelingsmanager 078 – 642 1500 n.smook@vorm.nl www.vorm.nl Stationslocaties 2019/2020 - 51

52 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication