68

Brabantstadstudie brengt het gesprek over gezonde verstedelijking verder BPD (Bouwfonds Property Development) heeft, samen met de lokale Rabobanken in de regio, een vervolg gegeven aan het woningmarktonderzoek uit 2014; een studie over wonen in de vijf grootste steden van Brabant. De bevindingen uit deze Brabantstadstudie worden gedeeld om zo het debat op de woningmarkt levendig en actueel te houden. Maar bovenal hoopt Erik Leijten – regiodirecteur van BPD - dat de resultaten aanleiding geven tot nieuwe ideeën voor een leefbare stad vanuit de discussie tussen vakgenoten en belanghebbenden. “Er zijn geen pasklare oplossingen of projecten. We signaleren trends en stellen de vraag: hoe gaan we het doen?” B rabantstadstudie probeert op verschillende manieren de woonbehoeften en -wensen van stedelingen te koppelen aan actuele vraagstukken op het gebied van klimaatadaptatie, sociale inclusie, circulariteit, stedelijke verdichting, betaalbaarheid en mobiliteit. Leijten: “We zochten naar antwoorden op vragen als: Hoe willen mensen in en om Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Breda het liefst wonen? Zijn ze tevreden met hun woonomgeving? Wat zorgt voor hun woongeluk nu en in de toekomst? Kunnen ze de woning vinden die hen past? En waarin verschillen de bewoners van die steden in hun woonwensen?” Middenhuur De druk op de woningmarkt is al lang geen fenomeen meer dat alleen speelt in de Randstad, ook de grotere steden in Brabant hebben te maken met snel stijgende woningprijzen en afnemende toegankelijkheid. Een groter en gezond middensegment op de Nederlandse huurwoningmarkt is nodig om doorstroom op de woningmarkt te faciliteren. Betaalbare huurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen kunnen nauwelijks worden aangeboden. Vergroting van het aantal huurwoningen voor het middensegment is structureel noodzakelijk. Dit bleek opnieuw tijdens het onderzoek. “Onlangs richtten wij BPD Woningfonds op, een uniek Nederlands fonds met 100% energiezuinige nieuwbouwwoningen in de middeldure huurcategorie welke langjarig beschikbaar zullen blijven. We gaan actief met gemeenten en woningcorporaties aan de slag om in de onderzochte steden de mogelijkheden voor betaalbare huurwoningen te verkennen.” 68 - Stationslocaties 2019/2020 Weten wat bewoners echt willen BPD initieerde het Brabantstad onderzoek, met steun van de lokale Rabobanken in de betreffende steden, en voerde het ook grotendeels zelf uit. Leijten: “Juist omdat het nu belangrijk is om te horen hoe mensen willen wonen en wat andere betrokkenen zoals gemeenten en woningcorporaties ervaren, zijn wij dit onderzoek gestart. Klimaatadaptatie en duurzaamheid, maar ook het vraagstuk hoe de woningmarkt betaalbaar blijft, vragen om andere oplossingen dan wellicht vandaag voorhanden zijn. Voor ons geven de uitkomsten van het onderzoek richting aan nieuwe denkwijzen en een gezamenlijke aanpak”, zegt de BPD-directeur. “Daarom investeren we als BPD al jaren in een eigen onderzoeksafdeling die diepgravend onderzoek doet naar hoe mensen echt willen wonen. Vandaag, morgen Erik Leijten en in de verdere toekomst. De uitkomsten van dergelijk onderzoek delen we proactief met onze partners, omdat we aantrekkelijke leefomgevingen altijd samen vormgeven en verder willen brengen. En omdat we geloven in de ontwikkeling van woonwijken die ook over vijftig jaar nog gezond en vitaal zijn. Om dat te kunnen waarmaken, zijn wij ervan overtuigd dat met regelmaat lokaal, regionaal en landelijk onderzoek naar woonwensen, hiervoor van onschatbare waarde is. ” Samen aan de slag De Brabantstadstudie startte in de zomer van vorig jaar met deskresearch naar onderwerpen als verhuisbewegingen, migratiecijfers en de prijs- en productontwikkeling in de vijf Brabantse steden. Aansluitend hield BPD een grootschalige consumentenenquête en wer

69 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication