72

Fiets InnovatieLab test innovaties In de steeds drukker wordende binnensteden wint de fiets steeds meer aan terrein. Bij treinreizigers in Nederland is de fiets zelfs het belangrijkste voortransportmiddel. Ruim 44% van de reizigers komt op de fiets naar het station. En dit aantal groeit op diverse locaties al naar 50-60%. Ook het aantal OV-fietsritten voor het laatste stukje van de reis groeit ieder jaar. Vorig jaar werd het record aantal van 4,2 miljoen OV-fietsritten bereikt. Om deze groei te ondersteunen en te versnellen wil NS fietsen van en naar het station steeds makkelijker maken. Door goed samen te werken met partners als ProRail, gemeenten en leveranciers. En door te innoveren. Daarover zijn ook afspraken gemaakt in het Bestuursakkoord Fietsparkeren. De innovaties moeten ook getest worden. Dat doen we eerst in een testomgeving en daarna live in de fietsenstallingen met onze reizigers in het Fiets InnovatieLab. De innovaties: 1 Nieuwe in- en uitcheckzone De propositie van de 1e 24 uur gratis stallen levert veel nieuwe fietsenstallers op. Soms is het dus druk in een stalling. Naar binnen gaan, gaat snel. Even scannen bij een incheckpunt en door. Bij het verlaten van de stalling checkt een medewerker hoelang een fiets er stond. Dat kost tijd, want als een fiets langer dan 24 uur in de stalling staat, moet er betaald worden. In de grote fietsenstallingen bestaat dan het risico op filevorming en medewerkers zijn door het ‘betaaloponthoud’ even niet beschikbaar om service te verlenen. NS is daarom op zoek naar een eenvoudiger manier om bij de grotere stallingen uit te checken. Daarvoor is de nieuwe in- en uitcheck zone ontwikkeld: je checkt in- en uit met je OV-chipkaart bij een poort of bij in- en uitcheck zuilen. Je stallingverbruik wordt automatisch van je rekening afgeschreven of je betaalt contactloos met je pinpas. Stallers wordt nog extra snelheid en Bestuursakkoord fietsparkeren Eind 2016 tekenden elf partijen waaronder het ministerie van I&W, VNG, IPO, Fietsersbond, ProRail en NS het Bestuursakkoord Fietsparkeren. Daarin werd een route uitgestippeld om het groeiend gebruik van de fiets naar het station te faciliteren. Het bestuursakkoord beschrijft een aantal oplossingsrichtingen die het hoofd moeten bieden aan de dreigende tekorten aan fietsparkeerplaatsen bij (trein-)stations. Het gaat hierbij onder andere om efficiënter benutten van stallingen, kostenbesparingen en extra financiele middelen voor fietsenstallingen. De NS innovaties dragen aan deze richtingen bij. Daarnaast wordt in het bestuursakkoord voor de middellange (2025) – tot lange termijn (2030) een aanzet gegeven tot verandering in de rollen van de partijen die bij aanleg, onderhoud, exploitatie en gebruik van fietsenstallingen betrokken zijn. Daarbij wordt toegewerkt naar een nieuw model van bekostiging en aansturing van de aanleg, exploitatie, handhaving en BOV (Beheer, Onderhoud en Vernieuwing) van fietsenstallingen.

73 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication