89

LOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES ’s-Hertogenbosch Sinds 2017 is ‘s-Hertogenbosch bezig met het verder ontwikkelen van de lokale Spoorzone. Dat gebeurt op programmatische wijze, omdat de gemeente wil dat de ontwikkelingen die de komende jaren spelen in de Spoorzone elkaar versterken. Toekomstgerichte mobiliteit, het verknopen van verschillende plekken in de stad, het toevoegen van een stedelijke mix aan functies, duurzaamheid en innovatie zijn daarbij volgens de gemeente belangrijke opgaven. De ontwikkeling die is ingezet in de Zuidelijke Spoorzone (Paleiskwartier en Willemspoort) krijgt hiermee een vervolg, toegespitst op de huidige en toekomstige behoefte van de stad. Den Bosch meent dat de “unieke kenmerken en kwaliteiten van de verschillende gebieden binnen de Spoorzone daarbij moeten worden gekoesterd”. Gilze en Rijen Met de plannen om de stationsomgeving in Rijen te verbeteren speelt de Brabantse gemeente Gilze en Rijen in op de ontwikkelingen op en naast het spoor. Een aantrekkelijk stationsgebied is van belang voor de dorpskern Rijen, de gemeente en de regio, staat in het plan dat eind september is goedgekeurd. De verbetering van de stationslocatie moet ook worden gezien als een impuls voor de verdere ontwikkeling van Rijen. De bedoeling is om de noord-zuidverbinding in Rijen te behouden en te versterken. Een onderdoorgang, die de overgang Julianastraat-Stationsstraat vervangt, is bedoeld voor fietsers en auto’s (bestemmingsverkeer). Het middenperron en het wachtspoor verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt aan iedere zijde van het spoor een perron. De perrons zijn vanuit de onderdoorgang bereikbaar. De samenwerkende partijen gaan in de komende twee jaar een gebiedsvisie en een bestemmingsplan maken. Ook werken zij de plannen voor de onderdoorgang en de aanpassingen op het station verder uit. Daarbij betrekken zij inwoners en ondernemers in de gemeente. Heerlen Op de plek van het oude station Heerlen verrijst een compleet nieuwe wijk, het Maankwartier, een kleine stad in een stad, met winkels en cafés, een hotel, kantoren, terrassen en woningen op verschillende bouwlagen, én een nieuw station. Grote delen van het Maankwartier zijn inmiddels gereed, evenals het stationsgebouw waarvoor ProRail verantwoordelijk was. In augustus ging het treinstation open. Het Maankwartier verbindt als moderne stationsomgeving het noorden en zuiden van de Limburgse stad, waarin de spoorlijn van oudsher een barrière was. Maastricht Begin dit jaar is de ingrijpende renovatie van het monumentale stationsgebouw van Maastricht gestart. De stationshal wordt overzichtelijker. Kiosken, kaartautomaten en NS-kantoren verhuizen. Nieuwe, hoge ramen maken de architectonisch hal ruimer en lichter. De NS Stations investeert daar ruim acht miljoen euro in. Het is de bedoeling de stationshal ook te gebruiken als lobby voor het hotel dat in het aangrenzende Aon de Staasie-gebouw moet komen. De stationshal moet daardoor een levendige ontmoetingsplaats worden. De renovatie loopt vooruit op het plan om de spoorbarrière tussen het westen en het oosten van de stad te slechten met bijvoorbeeld een brug over de sporen of een tunnel voor fietsers en voetgangers. De Maastrichtse stationsomgeving was eerder al geüpgraded. De nieuwe ondergrondse stalling voor zo’n 3.000 fietsen en scooters maakt daarvan deel uit. Door het verplaatsen van de fietsenstalling is meer openbare ruimte ontstaan. Stationslocaties 2019/2020 - 89 Helmond In Helmond moet het stationsgebied veel meer een verblijfsplek worden, ook na vijf uur ’s middags. De stationslocatie wordt nu vooral nog gebruikt om van A naar B te komen. De oplossing is om leegstaande kantoorgebouwen in de omgeving van het station te herontwikkelen. Inmiddels zijn de eerste zogenoemde kantoorwoningen tegenover het station opgeleverd. Het gaat om studio’s of appartementen in de sociale huursector. Er zijn plannen en ideeën voor meer van dergelijke woningen in leegstaande panden. Ook in Helmond groeit de vraag naar kleine en betaalbare woningen.

90 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication