10

Samen stapsgewijs het OV-toekomstbeeld invullen Station Den Haag Centraal. Rob van Esch | Architectuurfotograaf Trein, tram, bus, auto, fiets en wandelaar; het beweegt veelal langs elkaar heen. Letterlijk en figuurlijk. Om de verwachte groei van de mobiliteitsvraag op te vangen is het integreren van deze verschillende mobiliteitsvormen wenselijk. Het faciliteren van de multimodale deur-tot-deur reis en een goede inrichting op en rondom OV-knooppunten is daarvoor noodzakelijk. 10 - Stationslocaties 2020/2021 E en belangrijke actuele vraag is of de voorspelde groei van de reizigersaantallen zich wel doorzet nu er door corona veel dingen anders gaan. We gaan niet meer, of minder vaak, naar kantoor, en als we gaan, doen we dat wellicht op andere tijden. Astrid Bunt, directeur Stations bij ProRail: “We gaan er nu vanuit dat de groei doorgaat, wel iets ingelopen in de tijd en wat meer verspreid over de tijd. Kijk naar het veranderend kantoorgebruik, bijvoorbeeld. Maar de trek naar de stad blijft, de woningbouw neemt toe in de steden. Dat betekent wel iets voor de OV-knooppunten, voor het verblijf in het station en de stationsomgeving.” Meer deelconcepten De trend naar meerdere mobiliteiten op het station blijft. “We verwachten wel meer deelconcepten te zien, dus meer gericht op gebruik dan op bezit. Dat heeft impact op het station en

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication