11

Infrastructuur en Waterstaat wordt er gewerkt aan het Toekomstbeeld OV 2040. Het ministerie formuleerde hiervoor flinke ambities. Het OV moet zijn deel van de mobiliteitsgroei opvangen en in stedelijk gebied - samen met de fiets – het belangrijkste vervoermiddel worden. Reizigers moeten het OV waarderen met gemiddeld een 8 en de gehele OV-sector moet zero emissie worden en circulair. Nederland moet koploper worden in innovatie en vernieuwing van het OV. Het streven naar een voortdurende verbetering van veiligheid en minder hinder voor de omgeving is en blijft een belangrijke ambitie. Handelingsperspectief Bunt: “Daar moet we samen naar toe bewegen en dat doen we op twee thema’s: aan de ene kant kijken we naar het netwerk van trein, tram, metro en bus en aan de andere kant naar de OV-knooppunten; de stations en haltes.” Voor dit tweede thema werd een handelingsperspectief ontwikkeld: OV-knooppunten van de toekomst. Het handelingsperspectief is bedoeld als instrument om gezamenlijk de huidige en toekomstige situatie van de OV-knoop in kaart te brengen. Daarvoor is het van belang dat betrokken partijen aan één tafel zitten, zodat de relevante gegevens met elkaar gedeeld kunnen worden. Afhankelijk van de grootte en het nationale belang van de knoop is de aanwezigheid van IenW gewenst. Voor de 400 treinstations in Nederland zijn ProRail en NS altijd in beeld en minimaal Zonnepanelen station Helmond. Harry van Noord Astrid Bunt ‘Het is echt wel heel gaaf om eerst samen die ambities te formuleren en om dat nu met elkaar in te vullen’ de inrichting ervan. Tegelijkertijd verandert ook het soort reiziger; tegenwoordig zie je veel meer senioren en mindervaliden in het openbaar vervoer. Een andere trend is de klimaatverandering. Het weer wordt extremer en daar moeten we op inspelen. Waar vang je water op bij hevige neerslag? Is de regenwaterafvoer groot genoeg? Op het vernieuwde station Driebergen-Zeist zit meer infra onder de grond dan erboven. Je moet innovaties uitproberen, adaptiever zijn.” Toekomstbeeld OV 2040 De boodschap is dat je nog beter moet nadenken over de wat verdere toekomst, zegt Bunt. Onder leiding van het ministerie van Stationslocaties 2020/2021 - 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication