12

Incheckpaal Intercity direct op station Rotterdam Centraal. Stefan Verkerk zullen bij de aanpak van een OV-knoop aanwezig moeten zijn de gemeente, de provincie en de regionale vervoerder. Afhankelijk van de locatie is input van partijen vanuit onderwijs, reizigersorganisatie, lokale ondernemers of grote ondernemingen ook wenselijk. Deze aanpak ondersteunt bij het vormen van een integraal beeld hoe de knoop functioneert als fysieke netwerkschakel met verschillende vervoersmodaliteiten, hoe de knoop werkt in de omgeving en als overstappunt, zodat het een aantrekkelijke plek is om te wonen, werken en/ of recreëren. Huidige situatie Het handelingsperspectief gaat stapsgewijs te werk. In de eerste stap wordt de huidige situatie van een knooppunt in kaart gebracht; het aantal gebruikers en reizigers van de knoop en een analyse van de actuele situatie aan de hand van de aspecten plaats, knoop, mobiliteit en mens. Bij plaats kijkt men naar de plek en de functie van de knoop in het netwerk, naar bereikbaarheid en functiemenging, de ligging in de omgeving en de omgevingskwaliteit. Bij de OV-knoop wordt gekeken naar positie en oriëntatie van de knoop, duurzaamheidseisen en veiligheid. Op het aspect mobiliteit worden aanwezigheid en gebruik van de mobiliteiten trein, tram/bus/metro, fiets en auto in kaart gebracht. Op het thema mens gaat het om het type reiziger, de klanttevredenheid en sociale veiligheid. Alle resultaten uit dit onderzoek worden samengevat in een checklist en beoordeeld. Bunt: “Door eerst de huidige situatie zonder toekomstbeelden te beoordelen, wordt 12 - Stationslocaties 2020/2021 zichtbaar of er in één van de vier thema’s plaats, knoop, mobiliteit en mens nu al verbeteringen nodig zijn.” Toekomstbeeld De tweede stap is het vormen van een beeld van de toekomstige knoop. Hierbij wordt gekeken naar de landelijke netwerkuitwerking van trein en bus, metro en tram en het aantal reizigers dat wordt verwacht op de perrons en stijgpunten met effect op de transfer op de OV-knoop. Ook regionale ontwikkelingen, zoals de woningbouwopgave of de inzet van het beleid (bijvoorbeeld het weren van auto’s Station Breda. Rob van Esch | Architectuurfotograaf uit de binnenstad) worden meegenomen. Daarnaast worden algemene trends en ontwikkelingen betrokken, zoals zelfrijdende voertuigen. Daarna volgt het in kaart brengen van de toekomstige situatie van de knoop volgens dezelfde werkwijze als bij het vaststellen van de huidige situatie. Gap “Door de huidige en toekomstige beoordeling te vergelijken zie je een gap voor de toekomst ontstaan. Hierdoor kan een verschuiving plaatsvinden waar de aandacht naar uit moet gaan. Dat geeft aanleiding tot een analyse op

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication