27

Afwegen met de NOVI. Credits: in60seconds: infographic Belangrijkste keuzes Woningbouw in gezonde en groene steden Tot 2030 moeten er ongeveer 1 miljoen woningen gebouwd worden. Dit zal grote impact hebben op de ruimtelijke ordening. In de NOVI wordt een perspectief geschetst voor de verdere ontwikkeling van het Stedelijk Netwerk Nederland. Een goed bereikbaar netwerk van steden en regio’s waarbij het potentieel van heel Nederland benut wordt. Verstedelijking gebeurt zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied, klimaatbestendig en open ruimten tussen de steden houden hun groene karakter. De nieuwe woningen moeten betaalbaar en goed bereikbaar zijn. Keuzes voor verstedelijking: zoekgebieden voor grootschalige ontwikkellocaties Er zijn veertien gebieden geïdentificeerd waar het Rijk samen met andere overheden meer regie wil nemen op grootschalige woningbouw en bereikbaarheid, waaronder: • Metropoolregio Amsterdam (MRA): de acht regionale ‘sleutelgebieden’ die de MRA heeft vastgesteld, waaronder Havenstad en Almere (waarbij de locatie Kronenburg nog nadere besluitvorming vraagt); • Metropoolregio Utrecht (MRU): Utrecht stationsgebied, Merwedekanaalzone, Utrecht Science Park/Rijnsweerd, en A12-zone (breed); • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH): Den Haag CID/Binckhorst, Rotterdam Stadionpark en A16-zone, overige zone Verstedelijkingsalliantie Zuid-Holland; • Metropoolregio Eindhoven (MRE): Spoorzone Eindhoven (waaronder Eindhoven Internationale Knoop XL, Strijp S en Strijp T); • Stad Groningen: Suikerfabriekterrein en Eemskanaalzone; • Arnhem-Nijmegen: Nijmegen Kanaalzone en Nijmegen Stationsgebied. Toekomstverkenningen naar de integrale verstedelijking in ontwerpstudie ‘ De stad van de toekomst’ van de Bond Nederlandse Architecten (BNA) Impressie van Haven-Stad, Amsterdam (Team INcity) Impressie van het CID, Den Haag (Team The Socio-Technical City) Stationslocaties 2020/2021 - 27

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication