30

Van Maak Plaats! naar plek van ontmoeting De provincie Noord-Holland levert een flinke bijdrage aan het aanjagen en ondersteunen van de ontwikkeling van stationsgebieden. Dat blijkt uit een panelgesprek met zes betrokkenen. In dat gesprek keken we terug op tien jaar knooppuntontwikkeling en vooruit naar trends en verwachtingen. N oord-Holland kent zestig stations en vier grote busstations. Het provinciebestuur heeft sinds 2010 met succes beleid gemaakt om de ruimte rondom OV-knooppunten beter te benutten. De maatschappelijke ontwikkelingen staan niet stil, nieuwe thema’s komen op de voorgrond bij knooppuntontwikkeling. Anders denken De beleidsaandacht voor knooppunten is niet iets van de laatste tien jaar. Maar in de samenleving is er in die periode volgens Gerretsen een grote omslag geweest. Vroeger maakte het voor de verkoop van woningen weinig uit of er OV in de buurt was. “Dat was vooral een beleidsambitie. Inmiddels is het helemaal andersom. Grote delen van de bevolking willen wonen in de nabijheid van goed hoogwaardig openbaar vervoer. Daarbij is het mode om meer in een stedelijke setting te wonen. Dat komt ook omdat we anders zijn gaan leven, wat onder andere mogelijk is geworden door ICT-ontwikkelingen.” Ook gemeentes zijn anders gaan denken, de ontwikkeling van knooppunten staat meer op de kaart. Chorus: “Het is vanzelfsprekend geworden dat het prachtige locaties zijn waar je allerlei activiteiten kan ondernemen. Daarvoor lag de nadruk vooral op uitleglocaties, bouwen in de wei. Destijds vonden gemeentes stationsgebieden maar ingewikkeld.” In Purmerend was de omslag drie jaar geleden, toen geen verkeersplan maar een mobiliteitsplan werd opgesteld. Cohen: “De kern is dat we willen bevorderen dat mensen zelf de keuzevrijheid hebben hoe ze het beste kunnen reizen.” Door het verknopen van modaliteiten worden de keuzemogelijkheden vergroot en wordt de inrichting van openbare ruimte belangrijker. Voor de provincie was een verhoogde aandacht voor duurzaam ruimtegebruik een van de belangrijkste drijfveren voor een omslag in denken. Iconische referenties Het nieuwe denken heeft tot resultaat geleid, er zijn concrete plannen en visies voor de stationsgebieden Heerhugowaard, Zaandam Kogerveld, Castricum, Haarlem en Hoorn. Meijer: “In Hoorn en Haarlem zijn we bijvoorbeeld bezig met het ontwikkelen van een integraal plan met partijen als NS, ProRail en de gemeente. En in Castricum wordt op dit moment het station ingrijpend verbouwd. Maar het kost veel tijd om te komen van visie naar uitvoering.” Gemeentes die hun stationsgebied willen aanpakken kijken al snel naar iconische referenties, zoals Rotterdam en Arnhem Centraal. Dan heb je het over investeringen van honderden miljoenen. Het panel meent dat je meer kan bereiken met kleine ingrepen. Stapel: “Elke gemeente hoopt natuurlijk dat zij ook in aanmerking komen voor zo’n grote verbouwing. Maar daarvoor zijn er teveel gegadigden. De sleutelprojecten, de verbouwing van de grote De basis voor het knooppuntgericht denken van de provincie Noord-Holland werd gelegd met de publicatie van MAAK PLAATS! in oktober 2013. Die publicatie werd gemaakt in samenwerking met de vereniging Deltametropool. Het boekwerk bood een leidraad voor de verdere uitwerking van de knooppuntstrategie van Noord-Holland, maar kan natuurlijk ook behulpzaam zijn in andere regio’s. Meer info op: noord-holland.nl en deltametropool.nl 2014 Studie Onder Weg! 2014 Knooppuntenloket 2010 2011 2012 2013 2010 Structuurvisie NoordHolland 2040 2016 10-minuten fi etsisochroon als secundair invloedsgebied OV-knooppunten toegevoegd 2016 Monitor OVknooppunten (1e editie) 2014 2015 2016 2013 Start Pilot Zaancorridor. 2013 Studie MaakPlaats! Werken aan knooppuntontwikkeling in Noord-Holland. Gebruik van het vlindermodel, met daarin de samenhang tussen knoop- en plaatswaarde. 2017 Start Schipholcorridor 2017 Investeringsbudget OVknooppunten 17 miljoen 2017 2016 Start corridordialoog Kennemerlijn 2017 Pilot Buitenpoorten met studie Buitensporen, onderdeel ‘Spot On’ en Landschapstriennale 30 - Stationslocaties 2020/2021

31 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication