31

Paul Gerretsen Jane Fain Deelnemers: • Paul Gerretsen – agent Vereniging Deltametropool • Jane Fain – senior beleidsmedewerker, directie OV en Spoor van het ministerie van IenW • Rosa Stapel – stedenbouwkundige en adviseur bij De Zwarte Hond en College van Rijksadviseurs • Paul Chorus – senior beleidsadviseur programma OV-knooppunten, Provincie Noord-Holland • Joktan Cohen – directeur Ruimtelijk Domein, gemeente Purmerend • Corine Meijer – programmamanager OV-knooppunten, provincie Noord-Holland stations, waren zes keer tweehonderdvijftig miljoen euro. Nu past tweehonderdvijftig keer zes miljoen beter om de brede beweging van aandacht voor stationsgebieden te ondersteunen.” Meerwaarde Het panel vindt samenwerking in stationsgebieden essentieel, een integrale aanpak levert meerwaarde op. Dat kan een stijgende vastgoedwaarde, maatschappelijke meerwaarde, een hogere werkgelegenheid of een duurzamere omgeving zijn. Waarbij het zaak is dat de regie op de juiste plek blijft. Fain zet een kanttekening bij de kosten en baten: “Iedereen voelt dat grote projecten als Rotterdam Centraal goede investeringen zijn geweest, maar we kunnen het helaas maar beperkt onderbouwen met data.” Stapel: “Maatschappelijke baten kun je in beeld brengen, ze komen wel degelijk hoog uit, kijk naar de A2-tunnel in Maastricht, Maar ze landen niet netjes evenredig bij de investeerders.” Voor de toekomst ziet het panel dat mobiliteitsknooppunten zullen veranderen. Fain: “Het verandert van een mobiliteitsmachine naar een verblijfplaats, een plek waar je elkaar graag ontmoet.” Daarnaast benadrukt ze dat knooppunten de functie van een hub krijgen, waar je overstapt op deelmobiliteit, zoals deelauto’s. “Ik denk ook dat je dat in de toekomst allemaal in één app kan boeken.” Rosa Stapel Paul Chorus Joktan Cohen Corine Meijer Klimaatadaptief Meijer wijst er op dat gemeentes ook meerdere duurzaamheidsopgaven kunnen realiseren bij goed functionerende knopen. Bijvoorbeeld door de stationsomgeving groen in te richten, dat wil zeggen klimaatadaptief en natuurinclusief. En met meer ruimte voor schone en actieve mobiliteit zoals voetganger en fiets, en minder voor de auto. En dus geeft het panel aan dat woningbouw rond knooppunten een goede optie is. Er is een tekort aan woningen voor mensen die geen huis met eigen tuin willen maar juist in het centrum van de stad willen wonen, dichtbij een knooppunt. In Purmerend zien ze dat de belangstelling voor wonen bij knooppunten toeneemt. Cohen: “Het is naast OV-knooppunt, ook de toegang tot groen in de omgeving, tot werken en faciliteiten als winkeltjes en theaters.” Fain: “Ik wil de provincie Noord-Holland een compliment maken op dit dossier. Zij zijn een voorbeeld voor andere provincies. Qua beleid en plannen zijn ze heel actief. Ook op het gebied van dataverzameling en het delen van kennis loopt Noord-Holland voorop.” En daar is het gehele panel het mee eens. << 2018 Subsidie Castricum 2018 Omgevingsvisie NH2050: clusteren rond OV-knooppunten als algemeen ontwerpprincipe 2017/2018 Belevingsonderzoek (kwaliteit leefomgeving) 2018 2019 Kennisportaal OVknooppunten inclusief Vlindermodel 2.0 (interactief) en planviewer 2019 2018/2019 Pilot Klimaatadaptatie en OV-knooppunten 2019 Subsidie Heerhugowaard 2019 Start 2019 Hoornse Lijn 2019 Start Gooicorridor 2019 Uitvoeringspilot Buitenpoort Santpoort Noord Stationslocaties 2020/2021 - 31 2020 OV-fonds: integraal fonds voor OV/ Ketenreis/OV-knooppunten 20 miljoen 2020 Parkeeronderzoek Noord-Holland 2020 2020 Subsidie Kogerveld 2020 Handboek Buitenpoorten

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication