36

het begin worden mee ontwikkeld. We moeten nadenken over hoe je er komt en hoe je overstapt. Het mag dan geen probleem zijn om je fiets weg te zetten. Het gemak van de reiziger is de cruciale factor in de modal split van auto naar openbaar vervoer, dit geldt zowel voor de regionale stations als in de grote steden. Dus als je een nieuwe werk- of woonlocatie plant en wilt bouwen, moet je dat aspect meenemen en het OV concurrerend aanbieden. Dat is ook hoe we de laatste jaren veel mensen uit de auto en in het OV hebben gekregen.” MaaS De Vries noemt MaaS, Mobility as a Service, als een belangrijk hulpmiddel om het gemak van de reiziger te vergroten. MaaS, ofwel: multimodaal reisadvies op maat, gaat over het plannen, boeken en betalen van al het mogelijke vervoer via apps. Een app maakt bijvoorbeeld beschikbare parkeerruimte inzichtelijk terwijl de reiziger onderweg is naar het station, geeft informatie over de aansluiting op het volgende openbaarvervoermiddel of biedt mogelijkheden voor het boeken van een deelfiets of -auto. De Vries: “Iedereen is Anneke de Vries: ‘Bouwen bóven het spoor, zoals in Breda succesvol is gedaan, is voor mij een nieuwe vorm van landaanwinning’ leden die ontwikkelen. Helemaal als die meedoen met de ambities van de NOVI-alliantie, waarin markt en overheden samen werken.” Maxime Verhagen: “Bij het ontwikkelen van bouwlocaties is er geen eensluidend beleid’ inmiddels gewend aan apps op zijn smartphone en door al die soorten reisinformatie beschikbaar te maken in de openbare ruimte ontzorg je de reiziger. Op dat vlak is nog veel winst te behalen. Dat integreren van ‘mobiele info’ in het stadsweefsel, daarvoor hebben we elkaar nodig.” Gemiste kans Verhagen blikt nog even terug op de uitkomsten van Prinsjesdag, dat een week eerder plaatsvond. “Ik zie voor een deel een mooi breed pakket gericht op het stimuleren van woningbouw, waarbij ingezet wordt op een grotere rol voor het Rijk. Een gemiste kans ligt er op het gebied van infrastructuur. Er worden wel werken naar voren gehaald, maar er zit niets nieuws bij en er is geen cent extra voor lokale infra. Veertig procent van de gemeenten geeft aan te willen bezuinigen op het onderhoud aan lokale infra. Terwijl; iedere euro die je in infra investeert levert tot drie euro elders in de economie op. Die investering betaalt zich dus terug. Ik hoop dat bij het Nationaal Groeifonds deze vormen van infrafinanciering aan de orde komen. Er zijn projecten genoeg om dat geld in te investeren, zoals de Lelylijn, Randstadrail en het doortrekken van de NoordZuidlijn.” De Vries: “Persoonlijk denk ik wel dat de bouw aan de slag blijft. Mede omdat ze noodzakelijk zijn voor de maatschappelijke opgaven als energietransitie, woningbouw en de mobiliteitsvraag. Als ik kijk naar Bouwend Nederland dan zijn er ook veel 36 - Stationslocaties 2020/2021 Landaanwinning Er zijn inmiddels meerdere geslaagde voorbeelden van bouwen nabij of zelfs boven het spoor. Zit er muziek in die ontwikkeling? Verhagen: “De ruimte is er wel op veel plekken, kijk maar naar Utrecht, Amersfoort of Eindhoven. Maar je moet wel de nodige innovaties hebben daarvoor en dat vraagt om een gezamenlijke visie van alle betrokken partijen en een sterke samenwerking. Bij innovatie hoort namelijk ook continuïteit; je moet iets meerdere jaren kunnen toepassen om je investering terug te verdienen.” De Vries: “Bouwen bóven het spoor, zoals in Breda succesvol is gedaan, is voor mij een nieuwe vorm van landaanwinning. Dat is iets wat we in Nederland natuurlijk al heel lang doen: zoeken naar innovatieve oplossingen om op nieuwe plekken te kunnen bouwen. Als je het zo beziet, is het ook logisch dat bouwen boven het spoor om vernieuwende oplossingen vraagt en dat die ook geld kosten.” Vertrouwen De Vries: “Natuurlijk, de trein moet veilig kunnen rijden. En daar zal ProRail condities voor opstellen. We moeten dit altijd samen doen. Breda

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication