77

al terwijl bestaande bedrijven aangeven dat ze willen nieuwbouwen.” Bijdrage Rijk De benodigde geluidsmaatregelen vergen een flinke investering. Daarnaast wil de gemeente een hoogwaardige openbare ruimte creëren met wandel- en fietsroutes die moeten aansluiten op de andere gebieden in Schiedam. Ook een tunnel onder het spoor halverwege Schieveste staat op het wensenlijstje. Voor het uitvoeren ontving Schiedam een bijdrage van achttien miljoen euro van het Rijk uit de Woningbouwimpuls om de ontwikkelingen te versnellen. Dat het Rijk zo’n forse bijdrage levert, toont volgens Minhas dat er vertrouwen is. “Gemeente en marktpartijen dragen overigens ook hun steentje bij.” Van Os: “Schieveste is een marktinitiatief; het is een fors plan met een dito ambitie. We trekken samen op met de gemeente, ieder vanuit zijn disciplines. Ik vind het wel heel stoer dat de gemeente dit omarmt en faciliteert.” Minhas: “De kracht van deze ontwikkelcombinatie is dat het één integraal plan is dat ze indient en; een plan dat aan alle kanten klopt. Ik heb er alle vertrouwen in. Het hele gebied wordt beter en over tien, vijftien jaar ziet heel Schiedam er anders uit.” << Gebiedsontwikkeling SchieDistrict Steeds duidelijker wordt zichtbaar hoezeer schaalsprongen op het gebied van wonen (verdichten), economie (werken en een leven lang ontwikkelen) en mobiliteit (bereikbaarheid met alle (deel)modaliteiten) nodig zijn om verstedelijking, betere leefbaarheid en maatschappelijke inclusie op een duurzame manier te realiseren. Daarom werkt Schiedam sinds juli 2018 aan de gebiedsontwikkeling SchieDistrict. Hiertoe behoren de deelgebieden Schieveste, het station SchiedamCentrum, de bedrijventerreinen Spaanse Polder en ´s-Gravelandse polder, de Kop van Singel, de Peperkliplocatie en de corridors in en naar het gebied. www.schiedistrict.nl www.nieuwbouwschieveste.nl www.schiedistrict.nl SCHIEVESTE Stationslocaties 2020/2021 - 77

78 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication