78

Wonen en werken in de Goudse Spoorzone Gouda bouwt aan de toekomst! In het gebied rondom het station, komen woningen en voorzieningen voor iedereen die wil wonen, werken en ontspannen in een moderne omgeving. De Goudse Spoorzone ligt centraal en is optimaal bereikbaar. Via het spoor, met de fi ets en over de weg. Het gebied is goed verbonden met de regio én de grote steden in de Randstad. De Spoorzone wordt de komende jaren getransformeerd tot moderne, nieuwe entree van Gouda. Er komen ongeveer 1000 woningen voor elke portemonnee, in combinatie met kantoren, woonwerk-units, maatschappelijke (zorg)functies, dienstverlening en onderwijs. Gouda is ambitieus, maar toont ook lef en daadkracht: in het afgelopen jaar zijn in hoog tempo echt ‘meters’ gemaakt met de ontwikkeling van de Spoorzone. In delen van het Spoorzone-gebied staan nu nog verouderde kantoren en logistieke bedrijfslocaties. De gemeente wil hier graag een gemengd stadslandschap van maken. Een gebied met allure, wat tegelijk een impuls geeft aan het terugdringen van het woningtekort in Gouda. Omdat huishoudens steeds kleiner worden, wonen er gemiddeld minder mensen in een woning en is er een grote behoefte aan extra woonruimte. De focus in de ontwikkeling van de Goudse Spoorzone ligt daarom mede op kleinere en betaalbare woningen. Zodat meer huidige inwoners, waaronder jongeren, in de stad kunnen blijven wonen. En Gouda ook in de toekomst vitaal blijft, met voldoende inwoners en goede voorzieningen. Wethouder Rogier Tetteroo (ruimtelijke ordening, bouwen en wonen) kan niet wachten om te gaan beginnen. “We pakken met de Spoorzone de woningnood aan, knappen locaties op en creëren hoogwaardige vestigingslocaties voor bedrijven. Met deze ontwikkeling geven we de werkgelegenheid een boost. Er is straks plaats voor drieduizend nieuwe Gouwenaren. Daar zijn ook voorzieningen voor nodig, dus daar liggen beslist kansen.” Wethouder Michiel Bunnik (fi nanciën, economie en grondzaken): “Gouda ligt centraal in de andstad en heeft goede verbindingen over weg, water en spoor. Met het hoge voorzieningenniveau ult Gouda een centrumfunctie voor omliggende gemeenten. De transformatie van de one maakt Gouda nog aantrekkelijker als vestigingsstad voor bedrijven en geeft een boost aan de stedelijke economie.” o aan de s Wethou andsta

79 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication