79

Natuurinclusief in de Spoorzone A1-locatie Eén van de deellocaties in het project is ‘Spoorzone A1’. Het gebied ligt in het westen van de Spoorzone en ten noorden van het spoor. Het terrein is onbebouwd en aanvankelijk zouden hier kantoren komen. Vanwege de grote vraag naar woningen in de regio, heeft Gouda besloten om hier een twist aan te geven. M3 Architecten en Wibaut BV, twee ontwikkelende partijen, zijn die uitdaging aangegaan en maakten een plan met een ideale combi van ‘wonen & werken’. Op het oostelijk deel van deze locatie realiseert Wibaut een 1828 vestiging. Hier komen circa 220 sociale huurwoningen voor jongeren in de leeftijdscategorie van 18 tot 28 jaar. Meer informatie is te vinden op 1828.nu. Nog eens ongeveer 200 woningen worden aan de westkant van deze deellocatie ontwikkeld door M3 Architecten: dit worden koop én (sociale) huurwoningen in verschillende prijsklassen. Er is in deze plannen veel aandacht voor de kwaliteit van de binnen- en buitenruimte en duurzame toepassingen, zoals natuur-inclusiviteit en de biodiversiteit. Zo wordt de Spoorzone niet alleen een stedelijk woongebied maar ook een fraaie groene toegang tot Gouda. Fraai wonen in het Burgemeesterkwartier (Blokker-locatie) Op het terrein van het oude distributiecentrum van Blokker, midden in de Spoorzone, komen 600 tot 650 vrije sector koop appartementen. Het plangebied heeft de mooie naam ‘Burgemeesterkwartier’ gekregen en de plannen omvatten grondgebonden woningen, sociale en middeldure huurwoningen en ongeveer 2000m2 commerciële functies. White House Development uit Gouda ontwikkelt dit gebied en zij werken samen met Mei Architecten en landschapsarchitect Felixx om van dit gebied een fraaie woonomgeving te maken. Met veel groen en aandacht voor duurzame details: auto’s blijven bijvoorbeeld aan de randen van het gebied, zodat je met recht kunt spreken van autoluw wonen. En er wordt volop ingezet op deelmobiliteit. Inmiddels heeft gemeente Gouda met White House Development, in een samenwerkingsovereenkomst, de randvoorwaarden voor de planuitwerking afgesproken. Het ontwerp van het plangebied wordt momenteel verder uitgewerkt. Er is nog wel een bestemmingsplanwijziging nodig om de toekomstige woonfunctie mogelijk te maken. Begin 2021 zal een anterieure overeenkomst tussen Gouda en de ontwikkelaar gesloten worden. Dit is de opmaat tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Vervolgens is de planning om in het laatste kwartaal van 2021 de woonbestemming te verkrijgen. Visual Prominent bij het station: Spoorzonelocatie C1 Deellocatie C1 (kavel 2) heeft een prominente plek aan de oostelijke zijde van de Spoorzone, tussen het nieuwe pand van RABO en de Goudse Cinema. Dit gebied is nu onbebouwd en had aanvankelijk een kantoorbestemming. Net als bij de A1-locatie is, mede vanwege de grote vraag naar woningen, besloten om hier circa 150 sociale huurwoningen te realiseren. Het bestemmingsplan is hierop inmiddels aangepast. De Goudse woningcorporatie Mozaïek Wonen zal dit plan verder ontwikkelen en de grond in eigendom overnemen van de gemeente. De woningen worden ontworpen voor verschillende doelgroepen binnen de sociale sector, zoals jongeren en vitale senioren. Architectenbureau “Studio Leon Thier” werkt het ontwerp verder uit. Het ontwikkelgebied ligt op loopafstand van het station en dat maakt dit plan een toplocatie voor mensen, die voornamelijk reizen met het openbaar vervoer. Net als in andere ontwikkelingen staan wooncomfort, duurzaamheid en de kwaliteit van de buitenruimte in de plannen centraal. In de plint komen maatschappelijke functies en stedenbouwkundig wordt aangesloten bij de naastgelegen gebouwen: de plint van het nieuwe gebouw krijgt dezelfde hoogte als de huidige kantoorgebouwen. goudaspoorzone.nl

80 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication