85

foto: NS Stations/ProRail E is Een gebouw transformeren tot toekomstbestendig vastgoed terwijl het volop in gebruik is, dat is een vak. De uitdaging is des te groter voor locaties met een publieksfunctie en diverse gebruikersgroepen, zoals een NS-station. Controle over een dergelijk complex project bestaat alleen wanneer de communicatie optimaal is. Een uitdaging zoals BOAG en Drees & Sommer die regelmatig met beide handen aanpakken en tot een succesvol einde brengen. ‘M ooi voorbeeld’, zo zegt Managing Director Ton Heijmans, ‘is de transformatie van Amsterdam CS van verouderd monumentaal station naar een stationslocatie die voldoet aan de eisen van vandaag; een veelomvattende opgave om 20.000 m2 nieuw stationsgebied te realiseren door renovatie, restauratie en nieuwbouw in een omgeving waarin dagelijks 275.000 passanten ongehinderd en veilig wilden reizen, de bevoorrading van tientallen winkels niet in gevaar mocht komen, de schoonmaak ongestoord doorgang moest vinden en waar een verkeersroute vlak langs en over het bouwterrein liep. En dát terwijl in de directe omgeving van het werkgebied diverse nevenprojecten gelijktijdig in uitvoering waren, waaronder de bouw van het nieuwe busstation en de Noord/Zuidlijn. Een opgave waar, naast technische kennis en ervaring ook coördinatie en communicatie essentieel waren.’ Veiligheid en logistiek waarborgen De opdracht van NS Stations aan BOAG behelsde directievoering en toezicht op het project, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. Bij een project van deze complexiteit, met zoveel stakeholders, is continu schakelen en communiceren van cruciaal belang gedurende het hele traject. Om de veiligheid en de stationslogistiek te waarborgen, was een continue informatiestroom nodig tussen de aannemer, BOAG, het stationsbeheer en de ondernemers. ‘We hebben in dit project nauw samengewerkt met NS. Met elkaar zijn we gekomen tot een plan van aanpak dat alle betrokken partijen omvatte, dus ook de partijen die in de directe omgeving van het station bouwwerkzaamheden uitvoerden. Om processen te kunnen managen moeten de grote lijnen te allen tijde duidelijk zijn. Bijsturen deden we in kleine teams. Deze werkwijze heeft geleid tot de realisatie van een technisch en qua randvoorwaarden zeer complex werk met behoud van een hoge eindkwaliteit, binnen redelijke tijdskaders en binnen budget. Bijna 90% van de reizigers geeft het verblijf in de nieuwbouw een 7 of hoger! We zijn trots dat wij hieraan hebben kunnen bijdragen’, besluit Heijmans. Gebundelde krachten bij vastgoedvraagstukken Meer weten over de aanpak van BOAG en Drees & Sommer bij vastgoedvraagstukken in een intensief gebruikte omgeving? Bezoek www. boag.com en www.dreso.nl. BOAG en Drees & Sommer hebben medio 2020 hun krachten gebundeld. Het resultaat is één sterk advies- en projectmanagementbureau dat bedrijven, instellingen, beleggers en overheden ondersteunt in alle facetten van vastgoed. Door middel van toekomstgericht advies en zowel strategische als pragmatische ondersteuning in de realisatie van een vastgoedproject biedt de organisatie oplossingen voor succesvolle gebouwen, vastgoedportefeuilles met een hoog rendement, effectieve infrastructuur en leefbare steden. << Stationslocaties 2020/2021 - 85 manag

86 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication