90

STATIONSL IONS Creatieve transformatie in spoorzone Dordrecht Dordrecht groeit. De stad wil de komende jaren 10.000 extra woningen realiseren. Veel van die woningen komen in de Dordtse Spoorzone. een gebied langs en rondom het spoor waar volop kansen liggen voor innovatieve bebouwing of creatieve transformatie van bestaande gebouwen. Een prachtig voorbeeld van zo’n transformatie is te vinden vlak naast station Dordrecht. Hier ontwikkelt Nieuw Thureborgh B.V. het project ‘Thureborgh campus, met ca. 450 woningen voor studenten en jongeren. De vraag naar deze woningen neemt toe. Onder meer doordat Dordrecht in diezelfde Spoorzone ook de campus Leerpark ontwikkelt, waar onderwijs en bedrijfsleven samenwerken om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. De komst van nieuwe hbo-opleidingen geeft het Leerpark nog meer aantrekkingskracht op studenten. Met het nieuwe woningaanbod blijven de studenten en jongeren aan de stad verbonden. Dat geldt ook voor studenten die niet in Dordrecht studeren. De hoogwaardige spoorverbinding met Rotterdam – in een Energieneutraal station voor Delft Station Delft is 5 jaar geleden helemaal vernieuwd en geïntegreerd in het nieuwe stadskantoor van de gemeente. De sporen en het perron zijn ondergronds gegaan in een spoortunnel van ruim twee kilometer lang. In die spoortunnel is een tweede tunnelbuis gebouwd. Daarin worden twee extra sporen aangelegd. Tegelijkertijd wordt een nieuw perron gerealiseerd en aangesloten op de stationshal. Het gebied rond station Delft Campus (voorheen Delft Zuid) wordt de komende jaren ontwikkeld tot een veilig en modern OV-knooppunt dat de TU Delft, Voorhof, Tanthof, Schieoevers en zelfs Midden-Delfland gaat verbinden. De gemeente wil de bereikbaarheid, verblijfskwaliteit, uitstraling, mobiliteit, sociale veiligheid en verbindingen in het gebied verbeteren. Ook komen er circa 15.000 woningen, voorzieningen en bedrijven. Samen met gebiedsontwikkelaar BPD werkt Delft aan de gebiedsvisie, die is naar verwachting in de zomer van 2021 klaar. De visie is straks de basis voor verdere plannen in het stationsgebied, waaronder het stationsplein en de Noordkavel. Op de Noordkavel komt een gebouw met verschillende functies, zoals woningen, werkplekken en voorzieningen. Station Delft Campus wordt het eerste energieneutrale treinstation van Nederland met een kap met zonnepanelen. Het spoor wordt verdubbeld van twee naar vier sporen. Ook komt er een fiets- en voetgangerstunnel. In 2023 moet het station af zijn. 90 - Stationslocaties 2020/2021 kwartier sta je middenin de havenstad – maakt Thureborgh ook voor hen straks een ideale thuisbasis. Thureborgh past in de gebiedsontwikkeling rondom station Dordrecht. Aan de zuidkant stap je vanuit het station direct het naastgelegen Weizigtpark in. De entree krijgt een volledige facelift, dankzij een nieuwe verhoogde fietsenstalling. De ontsluiting van het gebied wordt verbeterd en logischer. Kortom, de Spoorzone Dordrecht ontwikkelt zich volop. En we nodigen iedereen uit om daar aan bij te dragen! Den Haag ziet groen van ambitie Den Haag wil de komende jaren een aantal woontorens bouwen rond de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI om de verwachte groei van de bevolking op te vangen. Begin september werd het vernieuwde station Den Haag Hollands Spoor en de bijbehorende nieuwe fietsenstalling voor 2.500 fietsen geopend. De reizigerstunnel is verlengd waardoor ook het nieuwe stadsdeel Laakhavens een eigen ingang krijgt. Aan die kant komt een volwaardige stationsentree met een ruim plein en een grote fietsenstalling. Op het voorplein en in het station is verder extra winkelruimte gemaakt. Rond station Den Haag Centraal wordt het groen verbeterd in de Koekamp en uitgebreid door overkappingen over de A12. Het Koningin Julianaplein krijgt een paviljoen en er komen nieuwe woontorens. De nieuwe fietsenstalling is al open en biedt plek aan 8.000 fietsen, waarvan 700 ov-fietsen. Het hele gebied krijgt een nieuwe uitstraling. Het park Haags Bos, de Koekamp en het Malieveld worden groener en sluiten straks beter op elkaar aan. De gemeente en Staatsbosbeheer werken hiervoor samen.

91 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication