13

‘We brengen het openbaar vervoer naar de haarvaten van Nederland, een schaalsprong dus in aantallen reizigers, maar ook in kwaliteit en bereik’ Station Assen. Foto Egbert de Boer beterpunten geïnventariseerd voor het handelingsperspectief en zal door het programma Toekomstbeeld OV een nieuwe versie worden gepubliceerd.” “Alles bij elkaar leidt dit tot een enorme ontwikkeldruk en om die het hoofd te bieden, werken wij samen met gemeenten, provincies en het rijk. Soms als de ‘trekker’, zoals in Den Bosch, soms zijn gemeenten dat (Franeker) en soms provincies (Dordrecht Leerpark). Op al die plekken gaat het om investeringen waarover op korte termijn afspraken moeten worden gemaakt om onze maatschappelijke doelen te halen. De komende jaren zullen we daarin moeten prioriteren om de samenleving inzicht te bieden in de keuzes die we moeten maken. De actieagenda, waar binnen het kernteam Ketens en Knopen van Toekomstbeeld OV aan gewerkt wordt, helpt ons hierbij.” << Toekomstig beeld station Nijmegen Centraal. Artist’s impression ‘2720 PB westentree Tunnelweg’: in opdracht van ProRail opgesteld door OFFICE WINHOV BV Stationslocaties 2021/2022 - 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication