16

Stationsagenda: wel richtlijn, maar geen blauwdruk Met het gezamenlijk ontwikkelen van een Stationsagenda nemen het ministerie van IenW, ProRail en NS het voortouw om een lange termijn visiedocument voor stations en hun directe omgeving te realiseren. “Het is een doorlopend proces dat nooit klaar is.” S ebastiaan de Wilde, directeur Vastgoed bij NS Stations, Astrid Bunt, directeur Stations bij ProRail en Delroy Blokland, afdelingshoofd Openbaar Vervoer en Stations bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) schuiven aan om tekst en uitleg te geven. Blijven nadenken Dat ze samen aan tafel zitten voor het interviewgesprek is eigenlijk al exemplarisch voor de wijze waarop nu wordt samengewerkt, vindt Bunt. “Samen het voortouw nemen in het ontwikkelen van de beleidsvisie én dat vervolgens concretiseren samen met de omgeving.” De Wilde: “Als je ‘naar buiten kijkt’ dan lijkt het allemaal af. Er is immers ontzettend veel gedaan de laatste jaren. Maar we moeten blijven nadenken en doorontv.l.n.r Sebastiaan de Wilde, Astrid Bunt en Delroy Blokland Utrecht Centraal, fotograaf Jannes Linders 16 - Stationslocaties 2021/2022

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication