19

Nijmegen Lent, fotograaf Stefan Verkerk weg naar die toekomstdroom. Ik sprak eerder over het stations als stadspark. Een plek waar je kan ademhalen, kan ontmoeten, bewegen. Een gezonde verblijfsplek, ook wel Blue Zone genoemd. Daar zijn we nu al actief mee bezig, door aan te sluiten bij de Rookvrije Generatie, AED’s te plaatsen en door stations te vergroenen, door bijvoorbeeld oude ‘veteranenbomen’ in stationsgebieden te behouden. Allerlei kleine stapjes in die richting.” Bunt: ‘Stap voor stap gaan we al op weg naar die toekomstdroom, doe je mee?’ Ateliers In een viertal ateliers verdiepen de partijen deze zomer de ideeën die in een eerdere enquête naar voren kwamen. Die vier ateliers zijn: het station als bestemming, als verbinder, als vertrek- en aankomststation en als OV-hub. De centrale vraag waarover de gesprekspartners zich buigen, is ‘waar willen we naar toe?’. Eind dit jaar moeten er antwoorden op tafel liggen die als basis zullen dienen voor het beleidsdocument. “Punt is”, zegt De Wilde, “dat een station als – pakweg – Gilze Rijen niet hetzelfde is als Utrecht Centraal, maar dat het wel op dezelfde manier moet werken voor de reiziger.” Verduurzamen is overigens een onderwerp dat in alle vier de atelierthema’s terugkomt. Er gebeurt al veel op dat gebied, zegt De Wilde. “We bouwen de verlichting momenteel om naar LED, plaatsen zonnepanelen op de perrondaken, roltrappen rollen alleen als er iemand op stapt en we zijn bezig met onder andere het verminderen van afval vanuit de stationswinkels zoals koffiebekers en verpakkingsmaterialen.” Kaders De gezamenlijke aanpak is noodzakelijk, vindt De Wilde. “Het gebruik van het OV groeit hard. Binnensteden worden meer autoluw, Mobility as a Service (MaaS)-toepassingen nemen toe. Dit soort dingen organiseren op een station met inachtneming van wet- en regelgeving, concessies, lokale omstandigheden en meer, dat vraagt nogal wat. Dan is het mooi dat het ministerie dit oppakt en kaders zet.” Bunt vult aan: “De woningbouw rondom stations zal flink toenemen en dat vraagt om een investering in de stations. Zonder investeringen in het OV heeft een investering in woningbouw geen enkele zin. Nederland moet bereikbaar blijven.” Blokland: “Of neem de fietsenstallingen die werden en worden gebouwd; vaak zijn dat best complexe bouwprojecten: ondergronds, op die stations-postzegel, met diverse eigenaren en belanghebbenden. Kaders helpen dan.” De Wilde: “Precies, als elke fietsenstalling er compleet anders uitziet, dan begrijp je dat als reiziger niet. Tegelijkertijd heb je wel het unieke van de locatie waarmee je te maken hebt. Dus bevat het visiedocument straks wel richtlijnen, maar is het geen blauwdruk.” Substantieel De Wilde: “De veranderingen lijken soms niet zo groot, maar zijn toch substantieel. Neem de toename aan bakfietsen en elektrische fietBlokland: ‘Het hele proces is nieuw, spannend én leuk’ sen en de impact daarvan op de stalling. We verkopen geen sigaretten meer op stations en willen watertappunten. Dat soort ontwikkelingen. En bij elkaar zijn dat er ook gewoon heel veel, waarbij er ook nog eens telkens nieuwe bijkomen.” Bunt: “De Stationsagenda is daarom ook een doorlopend proces dat nooit klaar is. Daarom moeten we de partijen bij elkaar houden.” Blokland, enigszins filosofisch: “Als je pakweg twintig, dertig jaar terugkijkt en dat vergelijkt met het heden en dan probeert in de toekomst te kijken, dan ben ik wel heel benieuwd welke ontwikkelingen op ons afkomen.” Bunt: “Misschien hebben treinstations over twintig jaar wel een heel andere functie.” Blokland: “Het hele proces maakt veel enthousiasme los. Het is de eerste keer dat we dit zo in gezamenlijkheid aanpakken. Het hele proces is nieuw, spannend én leuk. We hopen dan ook dat het nieuwe kabinet dit straks omarmt en de partijen in staat stelt om de dingen te gaan doen.” Bunt: “Dit is echt uniek. Net als bij het Toekomstbeeld OV werken we met alle betrokken stakeholders onder leiding van het ministerie en schetsen we een beeld van waar we naar toe willen. Dat zie je in het buitenland niet. Nederland heeft vierhonderd stations, elk met zijn eigen specifieke omstandigheden, en daar een visie voor neerzetten, dat is bijzonder. Stiekem ben ik er wel een beetje trots op hoe we dat in Nederland doen.” << Stationslocaties 2021/2022 - 19

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication