3

Voorwoord We zitten in een dynamische tijd. De reizigersaantallen ontwikkelen zich gestaag, maar zijn nog lang niet op het niveau van 2019. Tegelijkertijd weten we dat het aantal reizigers verder in de toekomst juist flink zal toenemen. Er liggen drie grote dossiers die vragen om een oplossing: de woningnood, de stikstofcrisis en het klimaatprobleem. Het openbaar vervoer en de ontwikkeling van stationsgebieden spelen een belangrijke rol in het oplossen van deze vraagstukken. Bij reizen gaat het niet alleen om de trein en de bus, maar ook om het station en zijn omgeving én het voor- en natransport. De reiziger wil een seamless journey, waarbij ook voorzieningen op het station steeds meer vanzelfsprekend zijn. Een schone toiletruimte, een fijne plek om te wachten en een aanbod aan warme dranken of iets te eten. Onze ambitie is om reizigers een gevoel van thuiskomen te bieden op hun station. Dankzij de Stationsbelevingsmonitor (SBM), een kwartaalmeting onder reizigers, weten we wat reizigers vinden en wat ze nodig hebben. Samen met de reizigers en alle andere stakeholders, zoals gemeenten, het Rijk en in nauwe samenwerking met ProRail, werken we samen aan een duurzaam bereikbaar Nederland. Dat het Rijk het initiatief nam tot de gezamenlijke Stationsagenda toont het belang van de stations aan. Het is een erkenning van onze rol en van onze inspanningen en benadrukt tegelijkertijd de urgentie om samen aan de slag te gaan. Die urgentie betekent dat we samen verantwoordelijkheid moeten nemen, nog meer moeten samenwerken, en dat er ook financiering moet komen. De fietsenstallingenproblematiek is hiervan een voorbeeld: een complex dossier waarin veel partijen samenkomen. Mijn boodschap is: laten we ons verenigen en aan de slag gaan. Met mooi geformuleerde ambities alleen komen we niet op onze bestemming: een duurzaam bereikbaar Nederland, met stations en stationsgebieden die een bijdrage leveren aan het oplossen van de woningnood, het stikstofdossier en de klimaatproblematiek. Ik zie uit naar de samenwerking. Anneke de Vries Directeur Stations en lid Raad van Bestuur NS Stationslocaties 2021/2022 - 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication