39

Groen, Media en Architectuur Het ‘dorp’ of de stad in het Gooi kent drie belangrijke kenmerken: groen, media en architectuur. Die drie elementen moeten terugkomen in het plan en kwaliteit is daarbij het sleutelwoord. Scheepers legt de lat hoog, hij wil nieuwe iconen in de stad: “Ik hoop echt dat van de zeven bouwblokken er minstens één, maar liever twee op termijn een rijksmonument worden.” Ook het nieuwe busstation wordt bijzonder. “Het wordt een groen eiland, met bomen en planten. Op dat eiland komt een wachtruimte, dat is niet zo maar een overkapping, maar een ombrière, een heel mooi architectonisch element.” Om die kwaliteit te garanderen is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het geeft tot in detail aan welke materialen gebruikt worden en hoe groen het zal zijn. “Veel Hilversumse panden hebben verticale raampartijen, dat is echt een lokaal dingetje. Onze inwoners waarderen dat, en daarom hebben we het meegenomen in het plan.” Open studio Het derde thema ‘media’ moet terugkomen op het stationsplein. Zo kunnen projecties en schermen in de architectuur worden verweven. Ook hoopt de wethouder dat mediabedrijven zich gaan vestigen in het gebied, met bijvoorbeeld een studio in een van de plinten, met een glazen gevel, zodat je kan zien wat er gebeurt. Het programma krijgt maar een beperkte hoeveelheid vierkante meters winkelruimte, het is niet de bedoeling dat dit gebied gaat concurreren met de winkels elders in het centrum. In het hart van het gebied komt een mooi omsloten plein, met verblijfskwaliteit. “Het Planning Stationsgebied 2021-2030 Nieuw bussta�on (2022) Werkzaamheden rond Kleine Spoorbomen (2023-2024) Nieuwe ondergrondse fietsenstalling (2023-2026) Nieuwbouw Koninginneweg (2026-2029) Sloop- en grondwerk Sta�onsplein (2021-2024) Tijdelijke inrich�ng centrumring (2023-2026) Nieuwbouw Sta�onsplein (2023-2029) Autoluwe Sta�onsstraat (2026) Defini�eve verlegde centrumring (2029-2030) September 2021; Deze planning is opgesteld op basis van huidige inzichten, door (onvoorziene) omstandigheden kan aanpassing nodig zijn. wordt een aangename plek om te zijn. Een plek waar je met mensen afspreekt, of een boek gaat lezen, of op een bankje zit te mijmeren.” Het bouwprogramma bestaat uit 325 appartementen en 12.000 m2 bedrijfsvloeroppervlakte. Eén derde van de woningen is sociaal, de helft is middelduur, en de rest is duur. Met de bedrijfsruimte kan men nog alle kanten op, er is plek voor een hotel, een school en voor kantoren. Daniëlle Timmer is de programmamanager Stationsgebied: “We hebben niet geprobeerd om een programma in een gebied te duwen, maar we hebben echt stad gemaakt.” De combinatie met veel woningen houdt dit deel van het centrum buiten kantooruren levendig. “Ook wonen in de plint is mogelijk. Niet op alle plekken, maar wel door het hele gebied heen. Dat doen we om de sociale veiligheid te borgen.” Glazen wand Belangrijk voor het plan is de fietsenkelder onder het station, met plek voor 5.000 fietsen. De fietsenkelder wordt geïntegreerd met de bestaande tunnel. Door een grote glazen wand tussen de tunnel en de kelder wordt een gevoel van sociale onveiligheid weggenomen. Timmer: “Daardoor heb je als fietser, terwijl je onder de grond bent, contact met mensen in de stalling of in de reizigerspassage van NS.” Waar in veel stadscentra de auto verbannen wordt, maakt Hilversum een andere keuze. De bestaande centrumring wordt verlegd, maar blijft in tact. Het afsluiten van die ring zou het verkeer verplaatsen naar de buitenring, en die kan dat niet aan. Wel wordt er nagedacht over het sterk terugbrengen van de parkeernorm. Volgens de wethouder mag je van toekomstige bewoners en gebruikers van het gebied verwachten dat die eerder voor OV zullen kiezen, met een ‘triple-A’ OV-knooppunt om de hoek. Op termijn komt ook de oostzijde van het station tot ontwikkeling. “We verbeteren tegelijkertijd de verbinding van de twee stadsdelen aan weerszijden van het station.” Inmiddels is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld en is de eerste schop de grond in. Het is een knappe maar krappe planning, maar rond 2030 heeft Hilversum een gloednieuw Stationsgebied. << Meer info: www.hilversum.nl/stationsgebied Contactgegevens: DaniëlleTimmer, d.timmer@hilversum.nl, 06-49044907 Stationslocaties 2021/2022 - 39

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication