45

Station Assen (winnaar BNA Publieksprijs 2021) architectuur: Team A, ontwerp stationsinrichting, reizigerstunnel, installaties: Arcadis. Quick scan voor ontwikkeling stationsgebied Als een gemeente haar stationsgebied wil aanpakken, dan kan het helpen om een handelingsperspectief voor OV-knooppunten op te stellen. Dit is een soort quick scan voor het station en zijn omgeving. Er wordt ingezoomd op zaken als de positie van het station in het netwerk, de ligging in de omgeving, de reizigersbeleving, de bereikbaarheid en de sociale veiligheid. De quick scan is ontwikkeld als hulpmiddel voor het Toekomstbeeld OV. De kracht zit in het feit dat de gemeente samen met ProRail, OV-vervoerders en provincie komt tot gedeelde conclusies met een methode die door het ministerie van IenW wordt herkend en erkend. Arcadis ondersteunt gemeenten bij het opstellen van het handelingsperspectief OV-knooppunten. Vaak biedt het handelingsperspectief een goed vertrekpunt om aan de slag te gaan met de daadwerkelijke verbetering van station, netwerk en omgeving. Jeroen Sikkenk, hoofd adviesgroep Stations en Architectuur. “Afspraken maken rondom meervoudig ruimtegebruik is vaak ingewikkeld. Zeker als de omgeving rondom het station verschillende eigenaren, exploitanten en beheerders kent. Onze toekomstige opgaven vereisen echt een andere mindset. Je hebt partijen nodig die de samenwerking ook werkelijk willen opzoeken. Vertrouwen en elkaar iets gunnen is daarin heel belangrijk. Je kunt niet alles tot op de punt, komma vastleggen. Je moet je ook comfortabel voelen bij zachtere afspraken. Met altijd het gemeenschappelijke, uiteindelijke doel voor ogen. Als we dat op stationslocaties goed voor elkaar krijgen, dan werkt dat als katalysator voor andere opgaven in het gebied.” << Arcadis Nederland Piet Mondriaanlaan 26, postbus 220, 3800 AE Amersfoort 088-4261261 www.arcadis.com Stationslocaties 2021/2022 - 45

46 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication