50

Woningen bouwen bij ov-knooppunten voor een duurzaam bereikbaar Nederland De filosofie van NS Stations bij de gebiedsontwikkelingen rondom ov-knooppunten is om te verdichten. Daarmee draagt NS Stations bij aan een duurzaam bereikbaar Nederland. En door te kiezen voor een mix van wonen, werken en recreëren worden stationsgebieden bovendien steeds aantrekkelijker. Maar dan moet het totaalplaatje wel kloppen, vindt Rogier de Lint, mede verantwoordelijk voor Gebiedsontwikkeling bij NS. D e Lint heeft vier ‘stokpaardjes’ als het gaat om de ontwikkeling van stationsgebieden. “Het begint met een goed en leesbaar stationsplein, er moet worden gewoond, de auto is er te gast en vergeet niet de niet-sexy, maar wel broodnodige functies.” Grondexploitant en belegger NS Stations is als gebiedsontwikkelaar actief in stationsgebieden. Aan de ene kant als grondexploitant die masterplannen, visies en bestemmingsplannen ontwikkelt en samenwerkt met partners voor het realiseren van het vastgoed. Aan de andere kant als belegger die oude NS-gebouwen transformeert voor nieuwe gebruikers. De Lint: “Uiteindelijk willen we zoveel mogelijk vastgoed realiseren rondom ov-knooppunten. De infrastructuur ligt er al. Begin daar met het oplossen van de 50 - Stationslocaties 2021/2022 woningnood. Daarnaast verdienen we er ook gewoon ons geld mee.” Momenteel lopen er twaalf grote en kleine gebiedsontwikkelingen, waaronder Utrecht (Cartesiusdriehoek en Tweede Daalsedijk), de voormalige wagenwerkplaats in Amersfoort (zie illustraties), de Wärsila-locatie in Zwolle en de spoorstraatzone in Roosendaal. “Voor alles geldt dat wij hierbij altijd uitgaan van de identiteit van een gebied.” Stationsomgeving Terug naar de vier kernpunten, zegt De Lint. “We bouwen stationsgebieden helemaal vol, met winkels, horeca en woningen en met voorzieningen als Kiss + Ride, P + R en voor andere mobiliteitsvormen, zoals de ov-fiets en deelautoconcepten. Allemaal prima, maar je moet daarbij wel zorgen voor een goede en herkenbare entree. De stationsomgeving moet kloppen. Elk bord met een pijl is eigenlijk mislukte stedenbouw.” Wonen, wonen, wonen “Mijn tweede punt is wonen – eigenlijk mijn nummer één, want ik ben een gebiedsontwikkelaar – de woningnood vraagt erom dat we zoveel mogelijk woningen bouwen in Nederland.” De stationsgebieden zijn daarvoor uitermate kansrijk, zegt De Lint. “Begin gewoon. De infra ligt er al, de belastingbetaler heeft er al voor betaald en in die zin is het ook de goedkoopste oplossing. Neem het gebied ten westen van station Duivendrecht; een Intercitystation en bovendien een kruisstation (spoorverbindingen in vier windrichtingen -red.). Er zijn drie metrostations in de nabijheid en er is geen woning te bekennen. Ga er

51 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication