54

Stedelijke groei meer dan alleen wonen De ambitie van Hoorn om te groeien beperkt zich niet tot het bouwen van woningen. ‘Het is zoveel meer dan alleen woningen bouwen en stenen stapelen,’ benadrukt Marjon van der Ven (wethouder Stadsontwikkeling en Wonen). ‘Hoorn maakt de komende jaren de grootste ontwikkeling sinds decennia door. Dan moet je ook nadenken over hoe de rest van de stad meegroeit, op allerlei gebied.’ Het nieuwe stadsstrand is in 2023 klaar G emeente Hoorn kijkt integraal naar de ontwikkeling van de stad; van wonen tot het sociaal domein en van economie tot kunst en cultuur. ‘Als je stad groeit, moet het voorzieningenaanbod ook meegroeien,’ legt Van der Ven uit. ‘We hebben vanuit verschillende perspectieven analyses gemaakt van de toekomst van onze stad. Dat geeft veel inzicht in wat je nu moet doen en waar je in moet investeren om een levendige en aantrekkelijke stad te blijven.’ Levendige stad ‘Belangrijke conclusie was dat vergrijzing en ontgroening ( jongeren die wegtrekken) die levendigheid in de weg kunnen gaan staan,’ aldus Marjon van der Ven. Daarom zetten we vol in op het behouden van de gezonde demoStartschot post-HBO opleiding zorg & techniek, met alle partners: WBG, ZWOpleidingen, Omring, Wilgaerden, Hogeschool InHolland en gemeente Hoorn, met links voor Hans Huibers, achteraan Richard Oerlemans en rechtsvoor Marjon van der Ven. Foto: Guillaume Groen Fotografie grafische balans tussen jong en oud. We zijn een programma gestart om jongeren, jonge professionals en jonge gezinnen te binden en aan te trekken. Dat doen we door het vestigingsklimaat voor hen verbeteren.’ Gouden Driehoek ‘Naast de doorontwikkeling van de programmering van de stad (o.m. retail, horeca, cultureel en recreatief aanbod) werken we aan de belangrijkste vestigingsfactoren voor jongeren; wonen, opleiding en werk. Dat doen we onder meer met een specifieke acquisitiestrategie gericht op werkgevers die goed bij onze stad en regio passen. Maar ook door het opleidingsaanbod uit te breiden, in samenwerking met werkgevers en regionale en bovenregionale opleidingsinstituten en ook door met ontwikkelaars te werken aan vernieuwende woonconcepten gericht op deze doelgroepen.’ Talent Een van de aanjagers van de gemeenschappelijke aanpak van bedrijfsleven, onderwijs en overheid in Hoorn en Westfriesland om Wonen, Opleiden en Werken (WOW) dichter bij elkaar te brengen is de Westfriese Bedrijvengroep (WBG). ‘Het opleidingsaanbod is een belangrijke sleutel,’ legt Hans Huibers (voorzitter van de WBG) uit. ‘Onze gezamenlijke ambitie is om talent in de regio behouden, goede stagemogelijkheden realiseren en jonge professionals een aantrekkelijk arbeidsmarktperspectief bieden. Dat doen we onder meer door hoger onderwijs naar de regio te halen en de aansluiting tussen het bedrijfsleven en het MBO te verbeteren.’ Samen met Hogeschool Inholland wordt hard gewerkt aan het realiseren van een innovatief onderwijsaanbod, dat aansluit bij de behoefte op de arbeidsmarkt in de regio. Uit die samenwerking ontstond de Talent Academy Westfriesland. Onder de noemer Zorg Academy 54 - Stationslocaties 2021/2022

55 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication