57

© BURA urbanism In een vroeg stadium heeft de gemeente diverse participatietrajecten doorlopen om de wensen en verlangens van alle doelgroepen op te halen. Duidelijk is dat één van die wensen is dat het gebied meer gaat leven. “Mensen die uit de trein komen, die stappen nu uit op een perron in de middle of nowhere. Die moeten in de toekomst het gevoel krijgen dat ze op een plek met reuring zijn, waar ze prettig met elkaar kunnen vergaderen of een tijdelijke werkplek kunnen huren.” Voor wat betreft de woningen gokt de gemeente op mensen die geen eigen auto willen, die zich met de fiets en het openbaar vervoer verplaatsen. “Natuurlijk kunnen ze wel een deelauto pakken. Maar het wordt hoogstedelijk met een grote dichtheid, dat moet ook de charme zijn.” De parkeergarages aan de rand worden hubs waar je kan kiezen hoe je verder wilt reizen. “Het blik moet echt uit het blikveld.” Fietsblik Purmerend heeft de ambitie om de functies van het oude centrum, zoals rond de Koemarkt te verbinden met het Waterlandkwartier. “Want dat ligt er naast, het idee is om een brug te slaan tussen die twee gebieden, dat je makkelijk met langzaam verkeer van de ene naar de andere kant kan,” zegt Verschuren. Het station wordt een knooppunt voor alle modaliteiten, behalve voor de auto. “Zodat je kan overstappen op bus of trein naar de rest van de wereld. We zijn echt aan het nadenken over kwalitatief goede parkeervoorzieningen voor de fiets, van zowel bewoner als bezoeker, bij voorkeur inpandig. De fiets is ook blik, dus die wil je niet op straat stallen.” Met het OV wil de gemeente een schaalsprong maken. Volgens Verschuren beschikt de gemeente over goede noord-zuid-pendels met Amsterdam. Maar een fijnmazig OV-netwerk in de gemeente zelf ontbreekt. “En dus zijn we aan het nadenken over het versterken van het interne busnetwerk. De mobiliteitsknoop in het Waterlandkwartier wordt de spin in het web.” Om de gewenste vierkanten meters te halen, is verdichten noodzakelijk, en dat kan niet zonder hoogbouw die goed moet aansluiten bij de bestaande laagbouw. “Dan moet je denken aan zo’n acht bouwlagen. Het moet niet gaan voelen dat je langs allemaal flatgebouwen loopt.” Culturele trekker Het voornemen is om de culturele betekenis van het gebied te versterken met extra trekkers, maar die plannen zijn nog in ontwikkeling. Ook het aanwezige water moet een prominentere rol krijgen. Midden in het gebied ligt het Spaarbekken, een grote vijver, die vooral functioneel is. “Het idee is om het water zo te ontsluiten dat je er niet omheen kan, dat je er naar toe gezogen wordt als een magneet. Je kan er dan een kop koffie drinken en er staan speeltoestellen. Bewoners kunnen op een zomerse dag hun appartement uitkomen en aan het water in het groen gaat zitten.” Addy Verschuren ‘De auto blijft welkom maar komt niet meer op de eerste plek.’ Purmerend heeft haast. Om een beroep te kunnen doen op de subsidies uit de Wet Bouwimpuls moet de spade relatief snel de grond in. Op een aantal locaties voor woningbouw kan vrij snel gestart worden. De eerste locaties voor woningbouw kunnen in 2022 in ontwikkeling komen, en vanaf 2030 de rest van de ontwikkelingen. ajh.verschuren@purmerend.nl https://www.purmerend.nl/ontwikkeling-waterlandkwartier-voorheen-stationsgebied << © BURA urbanism Stationslocaties 2021/2022 - 57

58 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication