60

Van Seijpesteijnkade in Utrecht van Amvest Residential Core Fund Multimodale bereikbaarheid maken stationslocaties tot trekpleisters Voor institutionele beleggers zijn Nederlandse stationslocaties een interessante beleggingscategorie. Het levert een stabiel financieel rendement op omdat er een doelgroep is die graag nabij OV-knooppunten en voorzieningen wil wonen. Het risico op leegstand is beperkt. Daarnaast levert het maatschappelijk rendement op omdat het bijdraagt aan het tegengaan van het woningtekort, het bevordert de inclusieve samenleving vanuit duurzaamheids- én bereikbaarheidsperspectief. Er zijn immers mensen genoeg die niet over een auto kunnen of willen beschikken. Mobiliteit is nu eenmaal voor iedereen belangrijk, of het nu gaat om woon-werk verkeer, het onderhouden van sociale contacten of mogelijkheden tot recreatie en andere zaken. Met de juiste mobiliteitsconcepten zoals deelauto’s zijn huurwoningen op en rond stationslocaties aantrekkelijk voor een brede doelgroep. Daarnaast willen kantoorgebruikers ook steeds vaker dicht bij stations gehuisvest zijn om talent aan te trekken. Institutionele beleggers hebben als belangrijkste kenmerk dat zij (willen) investeren op juist die locaties waar ze het verschil kunnen maken. Nederland is een sterk verstedelijkt land en dat biedt dus mogelijkheden. De nieuwbouw van huurwoningen op reeds bestaande OV-knooppunten sluit aan op het concept van de 10-minutenstad, waarbij veel (dagelijkse) voorzieningen, werk, scholen en leisure zoveel mogelijk in de buurt zijn. Het geeft ook een 60 - Stationslocaties 2021/2022 extra kwaliteitsimpuls aan binnenstedelijk(e) gebied(ontwikkeling). Zo zorgt het mengen van wonen met andere functies bijvoorbeeld voor levendigheid en reuring in de avonden en het weekend. Omdat het woningtekort zo enorm is zal er ook aan de randen van de steden woningen moeten worden bijgebouwd. Voorwaarde is wel dat deze nieuwe uitleglocaties beschikken over een goede OV- bereikbaarheid. Bouwen voor huishoudens met twee auto’s is inmiddels verworden tot een achterhaald concept. Verstedelijking en een OV-bereikbaarheid gaan hand in hand. Wooncomplex De Wachters in Breda van Vesteda Diversiteit in type woningen én in leefomgeving Waar iemand wil wonen en wat de aanvullende woonwensen zijn, hangt uiteraard sterk af van zijn of haar levensfase, het type huishouden, het inkomensniveau, bestedingskeuzes en aanvullende persoonlijke omstandigheden en voorkeuren. Daarom kan er geen sprake zijn een ‘one size fits all’ –woningtype. Voor de toekomstbestendigheid van steden en wijken is het belangrijk dat er een divers woningaanbod is waar ook mensen in sleutelberoepen goed kunnen wonen en ook werken. Een

61 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication