9

Nijmegen trappelt van ongeduld om stationslocatie aan te pakken Station Nijmegen staat aan de vooravond van een grote renovatie. Eindelijk.. want al tien jaar geleden werd er een nieuwe visie voor het stationsgebied ontwikkeld. Tot hun grote teleurstelling viel Nijmegen destijds buiten de toenmalige sleutelprojecten. Stations als Breda en Arnhem gingen voor, vanwege de internationale verbindingen. “H et was moeizaam om aandacht te krijgen voor ons station”, vertelt voormalig wethouder Harriët Tiemens (vanaf 1 september 2021 werkzaam als directeur groene metropoolregio ArnhemNijmegen) “Wij zijn het 8ste station van Nederland. Nijmegen is qua reizigersaantallen veel groter dan de stations in Arnhem en Breda, die inmiddels prachtig zijn verbouwd. Hier is in de loop van de decennia ook wel veel ver- en herbouwd, maar qua functionaliteit is het station niet op orde. Zo is er, aan de westzijde, maar één, veel te krappe en daardoor onveilige, ingang, een schimmig tunneltje en een verouderde fietsenstalling. Er moet hoognodig iets gebeuren!” In 2020 kwamen de ontwikkelingsplannen voor de Nijmeegse stationslocatie in een stroomversnelling, toen Nijmegen door het Rijk werd erkend als regio met een groot woningtekort. Ook de cruciale functie van station Nijmegen op de SUN-corridor (SchipholUtrecht-Nijmegen) en het uitrollen van het Programma Hoogfrequent Spoor (waarbij elke paar minuten een trein vertrekt) stellen hoge eisen aan de stationslocatie. Een toekomstbestendige stationslocatie Station Nijmegen wordt dus in rap tempo toekomstbestendig gemaakt. Er komt een volwaardige tweede ingang aan de westzijde van het station, met een fietsenstalling en een kiss&ride plek. Het station wordt hier ook uitgebreid met een derde perron. De bestaande ingang aan de centrumzijde wordt verbreed en bestaande perrons worden verlengd. Verouderde bebouwing aan de westzijde, wordt gesloopt. “Daar ontstaat nu een geweldige triple A locatie”, vertelt Tiemens. “Er komen zo’n 2.000 nieuwe woningen, maar ook werklocaties en horeca. Er wordt daar echt een nieuw stukje stad gecreëerd. Jong en hip, maar ook geschikt voor 60-plussers die kleiner willen gaan wonen en geen auto meer nodig hebben, omdat ze lekker dichtbij alle voorzieningen wonen en bij de trein, bussen en regionale fietspaden.” Logistieke uitdaging Behalve een nieuwe entree aan de westzijde wordt ook de bestaande situatie aan de centrumzijde aangepakt. Logistiek gezien zorgde de centrumzijde van het station voor een Harriët Tiemens Foto Bart van Dieken flinke uitdaging. “Het is daar zo druk, dat er één verkeersstroom uit moet. Dat zijn de fietsers geworden, die in de toekomst via een fietsvallei naar het station worden geleid”, aldus Tiemens. Aan deze zijde wordt een grote ondergrondse fietsenstalling gebouwd. Ook wordt de meest gebruikte busverbinding, lijn 10 van en naar de universiteitscampus, naar de zuidzijde verlegd. Tenslotte wordt de stationshal vernieuwd. “Maar de mooie historische elementen, zoals de Florentijnse klokkentoren en de perronkappen, houden we in tact!” Groen en circulair Tiemens benadrukt de ambitie van de stad om circulair te bouwen en veel klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Als voorbeeld noemt ze het in onbruik geraakte onderhoudslijntje langs het spoor dat wordt omgeturnd naar een parkachtige groenstrook. “Deze green line, uitgerust met kunstwerken en waterelementen, loopt straks helemaal van de Waalkade tot in het Willemskwartier. Het wordt een fantastisch wandelpad voor de stadbewoners en een wapen in de hittebestrijding.” << Tijdens al de werkzaamheden die de komende jaren in en rond het station plaatsvinden, blijft ‘de winkel gewoon open’. Dus ook tijdens de Vierdaagse, waarin het station een sleutelrol vervult in de ontvangst van anderhalf miljoen bezoekers in een week. Westzijde station. Ontwerp van Office Winhov in opdracht van ProRail. Beeld gemaakt door Nanopixel

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication