12

ervoor dat je je maatregelen en financiering beter kunt regelen; je kunt er beter op sturen en dat is winst.” Randvoorwaardelijk Bunt: “Stations moeten passen in hun omgeving, kwalitatief goed zijn en klaar zijn voor de toekomst. De integrale aanpak is daarvoor randvoorwaardelijk, want anders werkt het niet.” Bunt haalt station Ede-Wageningen aan als voorbeeld van een project waarin verschillende stakeholders samenwerken aan een toekomstbestendig station. “Er is daar meer spoorcapaciteit nodig en het station zelf moest nodig worden vernieuwd. Gemeente en provincie wilden dat aanpakken, en wij ook. Met goede voorzieningen, zoals toilet en wachtruimtes zorgen we voor een aangenaam verblijf op het station, waarbij alle soorten vervoer naadloos op elkaar aansluiten. Perron en sporen worden nu uitgebreid er wordt bijgebouwd en we pakken het omliggende gebied aan.” Het station is straks klaar voor de toekomst met maar liefst 265 zonnepanelen op het stationsgebouw, moderne fietsenstallingen, een overzichtelijk busplein en gelegen aan een stadspark. Bunt: “De dingen die we leren in dit soort complexe projecten vloeien naar de Stationsagenda. Denk aan ervaringen met samenwerken, het duurzaamheidthema, het aspect ‘prettig wachten’, de kwaliteit van de omgeving, fietsparkeren en meer.” De Wilde: “Daarom is de Stationsagenda belangrijk: het bundelt kennis, kunde en logica waardoor je niet op elke plek opnieuw discussie hoeft te voeren. Het is ook een manier om te leren Delroy Blokland (Ministerie van IenW) Blokland: ‘Als er een investeringsbesluit genomen moet worden is hiermee al veel denkwerk gedaan’ van andere projecten: hoe ga je bijvoorbeeld bouwoverlast tegen, welke deelfietsconcepten werken het beste; dat soort dingen nemen we mee.” Vorig jaar noemde Blokland ‘het hele proces nieuw, spannend én leuk’. Spannend en leuk is het nog steeds, zeggen Bunt, De Wilde en Blokland in koor. Bunt: “Het is geen mooi weerverhaal met achter de schermen een hoop gedoe. Dat is zeer zeker niet het geval.” De Wilde: “Met de Stationsagenda stemmen we de gezamenlijke belangen beter af. Er is namelijk veel te doen en wij organiseren ons om één verhaal te hebben voor al die stakeholders.” Bunt: “Het is een handreiking naar de buitenwereld om mee te doen.” << Actie-agenda OV Knooppunten Dit jaar werd ook de Actie-agenda OV Knooppunten afgerond. Hoe verhoudt die zich tot de Stationsagenda? De Wilde: “Het zijn verschillende dingen, maar er is wel samenhang. De Actie-agenda komt voort uit het sectorbrede programma Toekomstbeeld OV 2040 (TBOV 2040) en richt zich op het verder verbeteren van alle soorten knooppunten. De Stationsagenda is zoals gezegd een visie document dat gezamenlijke ambities omvat en een integrale aanpak voorstaat van een aantal belangrijke thema’s voor treinstations.” Blokland: “De Stationsagenda is een manier voor IenW, ProRail en NS Stations om gezamenlijk invulling te geven aan de ambities op het gebied van stations. En dan niet zozeer wat waar moet komen, maar meer: wat verwacht de reiziger van ons in de toekomst? Dat ging al best goed, maar tegelijkertijd was er behoefte aan meer sturing. Niet top-down, maar in gezamenlijkheid. Dat is wat we doen.” Station Amsterdam Amstel - Gerrit Serné 12 - Stationslocaties 2022/2023 Station Leiden

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication