24

voortraject doordat zaken sneller en beter duidelijk worden. Aanvullend hebben we brochures met uitgebreide informatie voor gemeenten en ontwikkelaars.” Ontwikkeling van het spoor ProRail Stations heeft niet alleen te maken met de bouwplannen van derden, ook de ontwikkeling van het spoor zelf speelt een grote rol. “Hoe ontwikkelt het spoorvervoer zich? Van de behoefte in 2030 hebben we wel een redelijk beeld, van 2040 ook nog wel, maar 2060 is wel spannend: komen er meer treinen? Rijden die op hetzelfde spoor? Komen er sporen bij en hoe zit het met de stations? Moeten er perrons bij, moeten bestaande perrons breder worden? Dat heeft ook impact op de bouwplannen in stationsomgevingen. Woningen te dicht bij een baanvak bouwen hindert wellicht de hulpdiensten of maakt spooronderhoud lastig. En hoe ga je om met de geluids- en trillinghinder van het spoor? Allemaal onderwerpen waar je in een zo vroeg mogelijk stadium rekening mee wilt houden.” Beste manier Vroegtijdig in gesprek, veel met elkaar praten en out of the box durven denken; dat is de beste manier, benadrukt Brunekreef. Ze geeft nog een voorbeeld. “Stel een gemeente heeft plot X naast het station als ideale locatie aangewezen voor nieuwbouw. Plan A daarvan, wat verder weg van het station is voor ons prima, plan B komt al wat dichterbij en ‘daar vinden we al wat van’. Plan C, een woontoren die binnen de plannen het meeste oplevert, is te dicht bij het spoor en kan niet in die vorm. Een zettingsinvloed van enkele millimeters kan er dan al voor zorgen dat de treinen niet meer mogen rijden. Dit is een situatie die geen van de partijen wil. Als je vroeg in gesprek gaat, komen dat soort dingen boven tafel. In dit voorbeeld is het misschien wel mogelijk om de plannen om te draaien, waardoor het totaal wel gerealiseerd kan worden.” Veel puzzelen De woningbouw komt op de stations af en dat levert vragen op over het inrichten van het gebied. “Hoe combineer je het verbinden van wijken met het ontsluiten van het station? Waar plaats je het busstation, hoe regelen we de ontvangst op het station, het fietsparkeren en wat is de beste plek voor de kiss and ride? Zijn er parkeerplaatsen nodig? Welke modaliteiten en aanvullende services, als een pakketophaalpunt, komen er samen op de hub? Dat wisselt per locatie allemaal heel sterk qua invulling en vorm. Het moet uiteindelijk voor iedere gebruiker logisch zijn. Dat maakt het heel uitdagend, maar ook heel gaaf om mee bezig te zijn. Het is heel veel puzzelen en Station Sloterdijk Hemboog, waar zichtbaar is hoe dicht de nieuwe bebouwing bij het hooggelegen spoor in de buurt komt. De Glaswasinstallatie (de bakjes aan het kunstwerk) past precies tussen het spoor en het gebouw door. Copyright TBD omdenken. Je moet samen vooruitkijken om dat goed te doen. Regeren is vooruitzien, maar je moet ook durven handelen op basis van inschattingen.” Niet alleen in de Randstad “De Oude Lijn en dan vooral het stuk tussen Leiden en Dordrecht is een traject waar de nodige bouwplannen voor zijn, terwijl we er meer treinen op willen laten rijden. Toch speelt bouwen bij het spoor zeker niet alleen in de Randstad, maar van Friesland tot Zeeland tot Limburg. Overal is werk aan de winkel, van het aanleggen van verbindingen tussen wijken aan beide zijden van het spoor tot nieuwbouw van klein tot groot. Ik hoor wel eens dat gemeenten zeggen ‘dat deel kan later’, of ‘dat raakt het station niet’, maar zo denken is een gemiste kans. Ik herhaal; het is nooit te vroeg om contact met ons op te nemen. We hebben elkaar nodig en als we het samen aanpakken levert dat de beste kwaliteit op voor de stad en de reiziger, in minder tijd en tegen lagere

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication