37

“Wij zitten in zo’n ‘booming’ omgeving. Er moet vanuit de Rijskoverheid nu wel écht boter bij de vis om grote slagen te maken in de schaalsprong.” der uit. “Het fonds wordt tot op de dag van vandaag nog steeds door die 21 gemeenten gevuld. Het is de bron van het succes waar de regio nu nog steeds op drijft.” Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid De 21 economie-wethouders van gemeenten in de Brainport regio bepalen samen de richting die Brainport opgaat. Datzelfde gebeurt in de kennisinstellingen en bij de bedrijven. Steenbakkers licht toe: “De kracht van Brainport is dat wij, binnen die triple helix, op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. De ene poot is niet De eerste bewoners van de Bunkertoren krijgen eind 2022 de sleutel. De eerste stap tot meer bewoning van Knoop XL. (bron: Being/Powerhouse) Het ontstaan van de unieke economie binnen de Brainport regio Eindhoven is in de vorige eeuw groot geworden onder de vleugels van Philips en DAF. De economie floreerde tot diep in de 20ste eeuw. Dat veranderde in de jaren negentig toen er, door het faillissement van DAF en de gelijktijdige grote Centurionreorganisatie bij Philips, duizenden ontslagen in zeer korte tijd vielen. De impact op de regio was enorm. Veel toeleveranciers gingen failliet en de werkeloosheid behoorde tot de hoogste van Nederland. Om de kennis en expertise voor de regio te behouden werd er, onder regie van de toenmalige burgemeester Welschen en de voorzitters van de Technische Universiteit Eindhoven en de Kamer van Koophandel, een strategisch reddingsplan opgesteld. Met een fonds waar de 21 gemeenten van Zuidoost Brabant en de Europese Unie aan bijdroegen. Zo ontstond een nieuwe netwerkeconomie, waarin overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven nauw met elkaar samenwerken. “Dat zogenaamde Stimulus programma van destijds is de voorloper van wat wij nu Brainport noemen”, legt de wethouStationslocaties 2022/2023 - 37

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication