39

Zicht op de voet van District E, drie iconische torens naast het station vormen de entree van Knoop XL (bron: KCAP) ven zijn hier succesvol (tegen 2 op de 10 in andere regio’s). Het gebied heeft wereldwijd de hoogste patentdichtheid. Er worden miljarden geïnvesteerd op het gebied van Research & Development. Daardoor was de economische groei in de Brainport Regio de afgelopen jaren substantieel hoger dan in de rest van Nederland. Zelfs tijdens de corona crisis was er een groei van bijna 3%. Groeispurt met gigantische opgaven “Deze regio wordt, ook op Europees en wereldniveau, van steeds groter belang en maakt daardoor een enorme groeispurt door”, vertelt Steenbakkers. “Ter illustratie: momenteel neemt ASML elke maand 300 medewerkers aan. Dat aantal kun je vervolgens met circa drie vermenigvuldigen verderop in de keten. Hetzelfde zie je bij de andere vijf OEM-ers. We groeien zo hard, omdat we hier de goede dingen doen, zoals een bijdrage leveren om het duurzaamheidsvraagstuk op te lossen of de digitalisering van de grond te krijgen. De krapte op de arbeidsmarkt is een groot probleem. Willen we de groei blijven faciliteren, dan zal het personeelsbestand in deze regio de komende jaren moeten groeien met zo’n 72.000 nieuwe medewerkers. Talenten met knappe koppen of met gouden handjes. Al die mensen moeten wel ergens kunnen wonen, moeten zich goed kunnen verplaatsen en in hun vrije tijd leuke dingen kunnen doen. Daarmee staan we voor een gigantische opgave. Zo moeten er in de regio ongeveer 62.000 woningen gerealiseerd worden en moet er grondig geïnvesteerd worden in bereikbaarheid en spoor.” Eindhoven gaat het waarmaken Knoop XL, de ontwikkeling van het centrumgebied rondom het station, vormt het belangrijkste onderdeel in de verdere groei van de stad, omdat, naast het toevoegen van 9.000 woningen ook een sterker OV-systeem voor de hele regio wordt gecreeerd. “Voor woningcorporaties, projectontwikkelaars en investeerders is dit een uniek gebied om bij aan te sluiten”, aldus een enthousiaste wethouder. “Alle zaken op het gebied van mobiliteit, woonopgave, infrastructuur, duurzaamheid en vernieuwende werkconcepten komen in Knoop XL samen. Alles grijpt in elkaar bij dit belangrijke internationale knooppunt. Het is complex, maar dat vinden we hier in Eindhoven juist leuk en uitdagend. Als het ergens kan, dan is het hier!” << Meer info: www.openeindhoven.nl Wethouder Steenbakkers: Instagram: @stijnsteenbakkerscda LinkedIn: Stijn Steenbakkers Twitter: @StSteenbakkers Stationslocaties 2022/2023 - 39

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication