53

over een aantal financiële regelingen om dat soort projecten een duw in de rug te geven.” Veel stationsgebieden maken aanspraak op de woningbouwimpulsgelden. Ook de kleinere projecten weten die gelden te vinden. Bijvoorbeeld Hoorn, Woerden en Zwijndrecht.” Zeventien grootschalige woningbouwlocaties Grootschalige woningbouwlocaties zijn belangrijk in samenhang met bereikbaarheid. Marianne Betten, programmamanager Grootschalige Woningbouwprojecten: “De grootschalige woningbouwlocaties komen voort uit de zeven verstedelijkingsregio’s en de woondeals. Het zijn integrale woningebouwgebieden waar wonen, werken en voorzieningen samenkomen. Het zijn geen VINEX-locaties met hoofdzakelijk woningen maar nieuwe gebieden in delen van steden met alles erop en eraan. Het zijn transformatie- en ook stationslocaties die vaak duur en ingewikkeld zijn. Denk aan de stationslocaties van Eindhoven, Zwolle, maar ook Den Haag. Dit zijn plekken met infrastructurele uitdagingen, of omdat je eerst bedrijven moet verplaatsen. Het is zaak dat we dat in gezamenlijkheid aanpakken. Er zijn businesscases gemaakt voor alle zeventien locaties, waarin we aangeven wat er nodig is en waarvoor we nu in het komende bestuurlijke overleggen-MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) ook middelen reserveren voor de periode tot 2030. We willen nu de afspraken concreet maken, zodat er zekerheid ontstaat voor de markt.” Ontsluiting van nieuwe woongebieden Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt samen met dat van Infrastructuur en Waterstaat om de ontsluiting van nieuwe woongebieden te helpen realiseren. Daarvoor is een bedrag van 7,5 miljard euro beschikbaar voor de komende tien jaar. Wordt een bijdrage toegekend dan geldt: afspraak is afspraak. Betten: “Stel dat we geld Stationslocaties 2022/2023 - 53

54 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication