55

Grootschalige integrale woningbouwgebieden Er zijn zeventien grootschalige integrale woningbouwgebieden geïdentificeerd waar intensieve betrokkenheid van de Rijksoverheid gewenst is. De zeventien gebieden zijn: Amsterdam Havenstad, MRA-West, MRA-Oost, Rotterdam Oostflank, Den Haag CID-Binckhorst, Oude Lijn Leiden-Dordrecht, Utrecht Groot Merwede, Eindhoven Internationale Knoop XL, de Brabantse Stedenrij, Groningen Suikerunieterrein en Stadshaven, Nijmegen Stationsgebied en Kanaalzone, Zwolle Spoorzone, Foodvalley, Spoorzone Arnhem Oost en Amersfoort Spoor- en A1-zone. Tot en met 2030 verrijzen in deze gebieden ongeveer 285.000 (grotendeels betaalbare) woningen nabij OV-knooppunten of kanaalzones. Het gaat om toekomstvaste gebieden met aandacht voor duurzaamheid, mobiliteit, bedrijvigheid en klimaatbestendigheid. beschikbaar stellen voor een nieuw station op het Suikerunie-terrein in Groningen dan moeten die woningen er wel komen.” Van Houwelingen: “De ruimtelijke puzzel is hoe dan ook complex. Als er een plan is, moeten we samen optrekken. Dat zal vaak in een pps-vorm zijn. Iedere locatie heeft zijn eigen behoefte.” Geen praatprogramma Het programma is zeker geen langlopend praatprogramma, benadrukt Betten. “Nee hoor, op veel plaatsen wordt al gebouwd. Zwolle is al heel ver, Nijmegen ook en de Oude Lijn LeidenDordrecht gaat ook hard. Zwolle is bijvoorbeeld al twee keer gehonoreerd voor financiele steun waardoor ze het gebied al voor een Er is 7,5 miljard euro beschikbaar voor het ontsluiten van nieuwe woongebieden groot deel kunnen afmaken. Nijmegen heeft afspraken gemaakt met IenW over het station en maakt aanspraak op de impulsgelden voor de vervoersmaatregelen om het station multimodaal te ontsluiten. Op de locatie Amsterdam Sloterdijk gebeurt al veel, maar verderop moet er eerst een strategie komen om de aanwezige bedrijven te verplaatsen. Het is heel verschillend: van gemeenten die bouwplannen op eigen kracht kunnen realiseren tot complexe situaties met veel uitdagingen en stakeholders. In de Randstad is het bijvoorbeeld heel moeilijk om die bereikbaarheid te realiseren.” Zekerheid en continuïteit “Nu de verhuurderheffing is vervallen, kunnen woningbouwcorporaties hun bouwtaak weer oppakken”, zegt van Houwelingen. “De afgelopen jaren lag hun focus vooral op beheer. Nieuwbouw vraagt om andere expertise en nieuwe mensen. Dat is een uitdaging.” Van Houwelingen signaleert sowieso veel onzekerheden. “De economische ontwikkelingen die nu plaatsvinden hebben wij ook niet in de hand. Tegelijkertijd zie je wel dat wat we kunnen aanpakken, daadwerkelijk aanpakken. Kijk maar naar de middenhuren die de minister nu reguleert om duidelijkheid te scheppen. Zo proberen we onzekerheden te verminderen voor de markt. We willen ook zo veel mogelijk inzetten op continuïteit, zodat de markt weet dat ze niet over twee jaar moeten stoppen met ontwikkelen en bouwen.” << Stationslocaties 2022/2023 - 55

56 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication