58

Wie de plannen doorneemt, ziet dat de gemeente zich niet alleen inzet voor het realiseren van woningen. Kwaliteit, duurzaamheid, milieu en klimaatadaptatie spelen een grote rol om van de nieuwe buurten prettige oorden te maken voor meerdere doelgroepen. De Poort van Hoorn: stedelijk met menselijke maat Poort van Hoorn Pelmolenpad De realisatie van de Poort van Hoorn zal starten met de ontwikkeling van het Pelmolenpad, nu nog een parkeer- en evenemententerrein dichtbij de binnenstad. Woningbouwcorporatie Intermaris, ontwikkelaar BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en de gemeente kwamen in 2022 tot een intentieovereenkomst over de realisatie van een mooie stadse woonwijk van ruim 600 woningen. Deze plek, dichtbij het station, is ideaal voor woningtypen en vernieuwende woonmilieus die iets nieuws toevoegen aan de stad en zorgen voor de versterking van de lokale economie. Er is bovendien ruimte voor water en groen. Peter van Oeveren, regiodirecteur BPD NoordWest, verheugt zich alvast daarop: ‘Op de goede wijze waarop we in samenwerking deze overeenkomst hebben bereikt, hebben wij er het volste vertrouwen in dat er over een aantal jaren een mooie, duurzame en toekomstgerichte wijk staat waar de toekomstige bewoners zich thuis zullen voelen.’ Ook Intermaris’ directeur-bestuurder Cees Tip is blij met het besluit: ‘Door 121 sociale huurwoningen te realiseren voor een- en tweepersoonshuishoudens geven we invulling aan de enorme vraag naar betaalbare woningen onder de groep startende woningzoekenden.’ Poort van Hoorn Dampten Op korte termijn starten diverse initiatieven op het Dampten-terrein, aan de westkant van Het Pelmolenpad wordt een stadse woonwijk 58 - Stationslocaties 2022/2023 Hoorn. Op het Dampten zijn nu nog overwegend bedrijven gevestigd en twee middelbare scholen. Met het oog op de Poort van Hoorn en ‘meer stad’-ambitie past het de gemeente beter om kavels vrij te maken voor de ontwikkeling van woningen. De ontwikkeling van appartementen op deze locatie zijn het startsein van de verdere ontwikkeling naar een gebied met meer woonfuncties. Stadsoase Buitenstad Eén van die projecten op het Dampten is Buiten Stad van STED Development. BuitenStad wordt een levendige, groene stadsoase voor uiteenlopende huishoudens als singles en senioren, starters en gezinnen met kleine of opgroeiende kinderen. STED gaat hier ongeveer 500 woningen realiseren in 11 woongebouwen. De woningen variëren in huur en koop en

59 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication