62

De openbare ruimte in het nieuwe Stationskwartier krijgt een groen karakter staat een verbinding met twee parkeerlagen, die worden afgedekt met een gezamenlijke tuin voor ontmoeting. De bouw van dit complex start waarschijnlijk medio 2023. “De gemeente geeft ruimte aan initiatieven, maar is wel actief sturend op de variatie en verbinding in hoogte en uitstraling. Dat werkt goed”, aldus Wil Huiberts van Henselmans Bouw & Ontwikkeling. “Er zijn korte lijnen tussen de gemeente, de grondeigenaren, ontwikkelaars en architecten.” De ontwikkelende vastgoedbelegger Segesta Groep (Alkmaar) wil aan de rand van het Stationskwartier (bij de kruising van de N242 en de Zuidtangent) het complex De Zuidwester ontwikkelen. Dit plan omvat 112 huurappartementen (waarvan bijna 40% sociaal) in twee woongebouwen, een deels ondergrondse parkeergarage, een commerciële ruimte van circa 500 vierkante meter en een daktuin. “Wij zijn in deze voorbereidende fase samen met de gemeente en het ont werp team bezig Artist impression van 3Kwartier, dat wordt ontwikkeld door Pro6 Vastgoed met de uitwerking van ons initiatief naar concrete plannen. Als alles meezit, dan kunnen we begin 2024 gaan bouwen en wordt het complex eind 2025 opgeleverd”, aldus Jeroen Klinkert van de Segesta Groep. “Het is goed om regelmatig met alle partijen en de gemeente zaken af te stemmen. Dit overleg heeft een positieve invloed op het totale proces en zorgt voor kennisuitwisseling en een snellere doorlooptijd.” Bij Pro6 Vastgoed (Alkmaar), dat woningbouwprojecten ontwikkelt én ontwerpt, kon onlangs de vlag in stok. Het bedrijf heeft groen licht gekregen voor de ontwikkeling van drie aaneengesloten percelen aan de Industriestraat en de Handelsstraat. Op deze locatie wordt een wooncomplex gerealiseerd van drie woonblokken met 10, 7 en 6 bouwlagen. Het gaat in totaal om 138 appartementen, inclusief parkeervoorzieningen in de onderbouw. In het complex wordt ruimte gereserveerd voor kinderdagverblijf Babbels en voor een kinderbibliotheek. Het complex heeft de naam 3Kwartier. Woonblok 1 krijgt 60 koopappartementen en in woonblok 2 komen 42 huurappartementen. In woonblok 3 zijn 36 woningen voorzien voor De Waerden. Deze stichting levert woonruimte en zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De woonblokken worden met elkaar 62 - Stationslocaties 2022/2023

63 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication