74

de (terechte!) jacht op malafide verhuurders met een roep om stevige maat regelen. Slecht verhuurderschap moet uiteraard keihard worden aangepakt, maar bonafide partijen die op transparante wijze marktconforme huren vragen, moeten hier niet onder komen te lijden. Elke huurwoning die door institutionele en andere maatschappelijke investeerders aan het woningbestand wordt toegevoegd of verduurzaamd, draagt immers bij aan het beheersbaar krijgen en houden van woonlasten. Maatschappelijke impact als uitgangspunt Het bewerkstelligen van maatschappelijke impact door alle partijen in de keten zou een sleutelrol moeten spelen binnen elk beleidsdossier, dus ook ten aanzien van de woningmarkt. Via deze weg moeten malafide verhuurders buitenspel worden gezet en onze gezamenlijke opgaven ten aanzien van nieuwbouw en verduurzaming verder aangejaagd. We moeten ervoor waken dat we door ondoordachte (dreigende) wet- en regelgeving onnodig achterop raken met onze doelstellingen. Daar is helemaal niemand bij gebaat. Ook de ontwikkeling van nieuwe woonvormen nabij stationslocaties, dragen bij aan een toegankelijke woningmarkt voor iederéén. << ADVERTENTIE Ruland Architecten Integrators in elk bouwproces Idee - Creativiteit Een project begint vanuit een behoefte. Daarbij zijn een idee en creativiteit middelen om een doel te bereiken. Wij denken vanuit het eigenaarsperspectief en voegen daar onze organisatorische en architectonische meerwaarde aan toe. Gesprekspartner - Korte lijnen Vanuit onze veelzijdige en centrale rol in een bouwproces, kunnen we de lijnen naar alle betrokken partijen kort houden. We zijn dus gespreksen projectpartner tegelijk. Details ‘It’s all about the details’ wordt vaak gezegd. In zowel het ontwerp- als bouwproces, houden we graag elk detail in het oog. Uitkomst; een project met een passend resultaat. ‘The proof of the pudding is in the eating’ Dit klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar hoe nu verder? Neem gerust contact met ons op om te ervaren hoe wij, voor en met u, als ‘integrators’ een project aan kunnen gaan. T +31 (0)20 423 66 89 E info@ruland.nl I www.ruland.nl Complexiteit - Regelgeving Bij de meeste projecten ontkomen we niet aan complexe uitdagingen en het daarbij behorende ‘programma van eisen’. Ook in gesprek gaan met gemeente of monumentenzorg zien wij als een vanzelfsprekendheid. Vergunningen - Subsidie We zien ons niet alleen als ‘de architect’. Ook het aanvragen van vergunningen en subsidies zijn voor ons bekend terrein. Begeleiding Voor ons is een project altijd meer dan alleen een bouwkundige opgave. We begeleiden daar waar nodig is om het project soepel te laten verlopen. Vanuit onze expertise en onderzoek waar nodig, houden we rekening met alle facetten die leiden tot een projectrealisatie die staat. 5TRACKS te Breda van Heimstaden

75 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication