76

De Stationstuinen Barendrecht, de groene wijk van morgen Een levendig nieuw stuk Barendrecht waar rond 2030 duizenden mensen wonen, werken, leren en recreëren. Dat is de ambitie van De Stationstuinen. In dit nieuwe stuk Barendrecht ten oosten van het NS station komen circa 3.500 nieuwe woningen, waarvan 30% sociale huurwoningen en 30% middeldure koop- en huurwoningen. Ook is er volop ruimte voor voorzieningen en een succesvol bedrijfsleven. De auto krijgt een bescheiden positie en er zijn goede fietsverbindingen met het dorp en het groene buitengebied. Door de ligging naast een hoogwaardig openbaar vervoerknooppunt ben je met tien minuten in Rotterdam. Wethouder Lennart van der Linden: “Deze grote potentie is ook door het Rijk erkend. De Stationstuinen is door het Rijk aangewezen als een versnellingslocatie binnen de Woondeals, de meerjarige samenwerking tussen overheden en maatschappelijke partners. Het Rijk heeft dit kracht bijgezet door te investeren in De Stationstuinen met meerdere subsidies. Speciaal voor projecten met veel betaalbare woningen.” 76 - Stationslocaties 2022/2023 Voortbouwen op de Agrofoodtraditie De Stationstuinen wordt gerealiseerd aan de oostkant van het NS station waar nu nog voornamelijk (agrologistieke) bedrijven actief zijn. Het aangrenzende Dutch Fresh Port bedrijvencluster is het groeiende domein van een groot aantal agrofood-bedrijven die koploper zijn op de wereldmarkt. De bestaande bedrijvigheid in het plangebied verdwijnt slechts deels. In De Stationstuinen gaan wonen, werken en leren hand in hand. Het is de wens een agrofood campus in het hart van De Stationstuinen te realiseren. Hier moet ruimte komen om te leren, onderzoeken, innoveren en kennis uit te wisselen rond thema’s als duurzaamheid en gezondheid. Activiteiten die naadloos passen bij een wijk van de toekomst. Samen bouwen De grond van De Stationstuinen is voor een groot deel in handen van diverse private grondeigenaren. De gemeente Barendrecht faciliteert deze partijen en is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de openbare ruimte. De gemeente heeft de plannen voor De Stationstuinen opgesteld in nauw overleg met grondeigenaar Emborion en woningcorporaties Patri monium, Wooncompas en Havensteder. Embo rion gaat zijn gronden zelfstandig ontwikkelen. Inzet is de realisatie van duurzame, vernieuwende woonconcepten voor vele type huishoudens. Inmiddels heeft Emborion een vergunning ingediend om de eerste 300 woningen versneld te bouwen. Zij koersen op het voorjaar van 2024 voor de start van de bouw. De groene draad ‘De groene draad’ voor de ontwikkeling van De Stationstuinen is vastgelegd in de gebieds visie en het ontwikkelkader in drie kernwaarden. Een krachtige combinatie die moet zorgen dat de belofte van De Stationstuinen wordt waargemaakt.

77 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication